Eldebatten i media fortsätter

De skenande elpriserna har under den senaste tiden oroat det sydsvenska näringslivet. Toppnotering efter toppnotering har gjort att företag i elområde SE4 ser över olika alternativ för att ställa om p...
Läs mer

Falkenberg behöver egen kraft

Debattartikeln publicerades i Hallandsposten den 2022-06-22. Från en undanskymd tillvaro är nu energi-frågorna i centrum för den politiska diskussionen både globalt, nationellt och lokalt. Internation...
Läs mer

”Utanförskapet är en tickande bomb”

Debattartikeln publicerades i Svenska Dagbladet 2022-06-21. Alla talar om utanförskapet, men ingen kommer att kunna göra någonting åt det så länge det råder en sådan förvirring kring vad som menas med...
Läs mer

Bygg ut sträckan Växjö–Alvesta

Debattartikeln publicerades i Smålandsposten 2022-03-23. Järnvägen har momentum. Den är klimatsmart och många människor kan transporteras snabbt på förhållandevis liten yta. Det visar sig i högre siff...
Läs mer

Orättvis trafikstrukturplan

Debattartikeln publicerades i Smålandsposten den 2022-03-17. I Sverige är de transportpolitiska målen fastställda av riksdagen och har varit desamma under lång tid. Transportpolitikens övergripande må...
Läs mer