Projekt E22 – analys av samhällsnytta och förslag till finansiering

Folke Snickars, PROdec, Merita Nordbanken Structural and Corporate Finance, 1999, ISBN 91-630-9022-8.
På Handelskammarens uppdrag gjorde dåvarande MeritaNordbanken den första studien om hur en svensk väg – E22 – skulle kunna byggas som så kallat Public-Private Partnership.

Ladda ner dokumentet

0