Bygg ut sträckan Växjö–Alvesta

Debattartikeln publicerades i Smålandsposten 2022-03-23. Järnvägen har momentum. Den är klimatsmart och många människor kan transporteras snabbt på förhållandevis liten yta. Det visar sig i högre siff...
Läs mer

Orättvis trafikstrukturplan

Debattartikeln publicerades i Smålandsposten den 2022-03-17. I Sverige är de transportpolitiska målen fastställda av riksdagen och har varit desamma under lång tid. Transportpolitikens övergripande må...
Läs mer

Nu kan vi påverka Trafikverkets plan

Debattartikeln publicerades i Kristianstadsbladet den 2022-02-21. I vår behandlas Trafikverkets förslag till nationell plan för väg och järnväg. Det rör sig om 920 miljarder som skall klubbas i en nat...
Läs mer

Trafikverkets förslag besvikelse

Debattartikeln publicerades i Sydöstran den 2022-02-09. Var fjärde år behandlas den svenska nationella planen för vägar och järnvägar och i vår är det dags att besluta om hur 920 miljarder skall använ...
Läs mer

Nationella målen missas, igen!

I Sydsvenska Handelskammarens rapport ”Halva kungariket och halva pengarna” granskades de tre senaste långtidsplanerna för infrastruktur 2010–2029 gentemot transportpolitikens övergripande mål. I en n...
Läs mer

Handlingsplan 2022

På Höstmötet 2020 antog Handelskammaren en vision med en målbild och prioritering av hur regionen kan utvecklas till 2025. Utifrån denna vision skapas en årlig handlingsplan med insatser som bidrar ti...
Läs mer