Remissvar ang. väg 26 i Hallands län

Remissvar till Trafikverkets ”Förslag till nya föreskrifter för väg 26, Hallands län” Handelskammaren har tagit del av ”Förslag till nya föreskriver för väg 26, Hallands län” som Trafikverket utsände ...
Läs mer

Remissvar ang. väg 15 i Hallands län

Remissvar till ”Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 15 i Hallands län” Handelskammaren har tagit del av ”Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 15 i Hallands...
Läs mer

Utveckla Krösatågen – avveckla inte

Debattartikeln publicerades i Hallandsposten 2020-07-10 Region Halland överväger just nu att lägga ned Krösatågen mellan Halmstad och Värnamo. Vi anser att detta är flerfaldigt olyckligt och rent av i...
Läs mer