Med räls skall land byggas

Debattartikeln publicerades i Kvällsposten 2021-02-07 Coronapandemin har till del lamslagit världen och den tycks också i många fall ha satt framtiden på vänt. Vi måste fokusera på att stärka framtids...
Läs mer

Sydost enas om infrastrukturen

Under 2021 ska en ny långtidsplan för svensk infrastruktur tas fram. Idag lämnar Handelskammaren tillsammans med de tre sydostlänen Kronoberg, Blekinge och Kalmar län in ett gemensamt förslag kring fr...
Läs mer

Inkludera Arlanda i den nya stambanan

Debattartikeln publicerades i Dagens Industri 2020-12-20 Under 2021 går diskussionen om höghastighetsbanor in i en kritisk fas. En ny nationell plan för svenska vägar och tågräls ska tas fram och hur ...
Läs mer

Framgångar för Spadklara projekt

Under Coronakrisen har fokus legat på krispaket till olika företag, men även snabba investeringar som skapar tillväxt på längre sikt är bra ekonomisk politik i kristider. Handelskammaren tog därför fr...
Läs mer

Remissvar ang. väg 26 i Hallands län

Remissvar till Trafikverkets ”Förslag till nya föreskrifter för väg 26, Hallands län” Handelskammaren har tagit del av ”Förslag till nya föreskriver för väg 26, Hallands län” som Trafikverket utsände ...
Läs mer

Remissvar ang. väg 15 i Hallands län

Remissvar till ”Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 15 i Hallands län” Handelskammaren har tagit del av ”Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 15 i Hallands...
Läs mer