Ny rapport: Inspiration för hållbara företag

Ny rapport: Ren vinst
– framgångsrika företag berättar

Fem
sydsvenska företag berättar om sitt arbete för att uppnå de svenska miljömålen
i den rapport som Handelskammaren släpper idag. Rapporten ”Ren vinst –
framgångsrika företag berättar” är framtagen för att inspirera företag att
intensifiera sitt miljöarbete.

För Sverige finns miljömål som antagits av Sveriges riksdag
och regering.  Dessa miljömål är
utgångspunkt för den miljöpolitik som bedrivs i Sverige och påverkar
lagstiftning, skatter och bidrag inom miljöområdet. Handelskammaren arbetar med
att stimulera fler företag till att arbeta med målstyrning omfattande miljö och
social hållbarhet, inte bara ekonomisk. Detta gör vi inte bara för att skapa
långsiktigt hållbara, lönsamma och livskraftiga företag utan även för att vi
alla måste bidra till skapandet av ett mer hållbart samhälle. Ett hållbart
samhälle med hållbara företag.

Rapporten ”Ren vinst – framgångsrika företag berättar” är framtagen i nära samarbete
med Länsstyrelsen Skåne och presenteras under november och december på fyra olika
platser i Skåne. Kom till Kristianstad den 11 november, Lund den 13 november, Helsingborg
den 20 november eller Ystad den 2 december; samtliga 12.00 – 15.00. Då får du
även lyssna till företag som berättar om framgångsrikt miljöarbete,
länsstyrelsen om miljömål samt Design Region Sweden om erfarenhet av
miljödriven affärsutveckling.
Välkommen!

Hela
rapporten finns för nedladdning på Handelskammarens hemsida: http://www.handelskammaren.com/press/rapporter-analyser/

För
frågor och ytterligare kommentarer, kontakta Karl-Erik Grevendahl, Affärsrådgivare
miljö Handelskammaren: 040-690 24 04

Handelskammaren
är en privat organisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi
påverkar företagens villkor, vi stöder affärer och vi sammanför företag och
människor. Handelskammaren har drygt 2 800 medlemsföretag.

0