Ny undersökning: näringslivet rankar partierna!

Ny undersökning: näringslivet rankar partierna!

Handelskammaren
släpper idag en partibarometer som visar hur näringslivsvänliga
riksdagspartierna är. Vi tvingade dem att ta ställning till tio sydsvenska
ödesfrågor inför valet. Mest eniga med det sydsvenska näringslivet var
Centerpartiet som fick full pott. Det sämsta alternativet är Vänsterpartiet,
som prioriterar annorlunda i varannan fråga.

– 
Valet
innebär att sydsvenska ödesfrågor kommer upp på agendan igen. Centerpartiet
sticker ut som det bästa alternativet för sydsvenskt näringsliv, säger Gustaf
Lorentz, analyschef på Handelskammaren.

Representanter
för de åtta riksdagspartierna intervjuades genom en enkät. Frågorna baserades
på de områden Handelskammaren arbetar med dagligen; kunskap och kompetens samt
kommunikationer och infrastruktur. Målet var att få tio raka ja- och nej-svar.

En
snabb analys av svaren visar några intressanta tendenser; på fyra av de tio
frågorna svarar nämligen samtliga partier ja. Det var frågorna om höjda
lärarlöner, mer näringslivsanpassad yrkeshögskola, införandet av lärlingssystem
samt utbyggnad av södra stambanan.

PM:et
i sin helhet finns på Handelskammarens hemsida http://www.handelskammaren.com

För
ytterligare kommentarer, vänligen kontakta:

Gustaf
Lorentz, Handelskammaren: 0705-371217

0