Insänt: Flytta myndigheter ut i landet

Lokaltidningen: Det finns felaktiga bilder av myndigheter och deras placeringar som länge snedvridit debatten, bland annat att det finns många myndigheter och anställda i Skåne och Västsverige som storstadslän. Den andra är att debattörer ofta utgår från tidigare regementskompensationer som enda resultatet av att flytta en myndighet.

Ladda ner dokumentet

0