Nya LAS – En rättvis kompromiss?

Av: Jenny Söberg & Maria Bergström, Setterwalls Advokatbyrå i Malmö. Artikeln publicerades i Sydsvenskt Näringsliv 2021 nr. 3. Den 7 juni 2021 presenterade regeringskansliet förslag på ny lagstift...
Läs mer

Nya perspektiv på nya stambanor

Fakta som inte kommit fram 2021 är ett viktigt år för svensk infrastruktur. Arbetet med den nationella planen pågår och ny stambana för höghastighetståg är en avgörande fråga – för Sveriges framtida t...
Läs mer