Brev till Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Covid-19 och flygplatsinfrastruktur – Ängelholm-Helsingborgs flygplats Som bekant lider strategiskt viktiga flygplatser i Sverige hårt av den pågående pandemin. Verksamheterna kännetecknas av höga fas...
Läs mer

Guide: Så fungerar de ekonomiska krispaketen

Här finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Informationen på sidan uppdat...
Läs mer

Brexit – en fusklapp för företag

Den 29 mars 2017 ansökte britterna om utträde ur EU. Om allt går enligt förväntningarna kommer Storbritanniens (UK) utträde ur EU ske vid midnatt mellan den 31 januari och den 1 februari 2020. Vid det...
Läs mer

Agenda 2030 – What´s in it for me?

Text: Elisabeth Axelsson Det är inte för intet som FN i sin deklaration för Agenda 2030 lyfte näringslivets roll. De företag som tar sig an de Globala målen har chans att ta del av nya affärsmöjlighet...
Läs mer