Sydsverige Live! – nytt beslutsunderlag om sydsvenska näringslivet

Handelskammaren och Industrifakta AB går in i ett långsiktigt samarbete kring en ny typ av analys med målsättningen att erbjuda ett beslutsunderlag skräddarsytt för att belysa den framtida utvecklingen i Sydsveriges näringsliv. Rapporten kommer att heta Sydsverige live! – Framtidens sydsvenska näringsliv för insikt och rätt beslut!

– Den här typen av rapport med fokus på regionens ekonomi har saknats. Målet är att erbjuda den allra bästa inblicken i hur Sydsverige mår och vilka utmaningar och förutsättningar som finns här och nu, säger Magnus Johansson, projektledare på Industrifakta.

Rapporten tar nya grepp och utvecklar hur beslutsunderlag normalt tas fram och presenteras. Här kommer färska intervjuer med ett stort antal viktiga aktörer i marknaden att kompletteras med statistik bland annat från datakällor som normalt inte fångas upp.

Målgruppen för rapporten är beslutsfattare i företag, politik och förvaltning i Sydsverige, nationellt och internationellt.

Tillsammans har Handelskammaren och Industrifakta en god bild av vilken typ av underlag som beslutsfattare behöver vilket är utgångspunkten. Dessutom kommer en tolkning av analysen att genomföras tillsammans med målgruppen i seminarieform. Arbetet leds av Pernilla Johansson, chefekonom, Sydsvenska Handelskammaren och doktor i nationalekonomi, och Magnus Johansson, projektledare hos Industrifakta (bilden)

– Sydsverige Live tar fram kunskaper och insikter som ska kunna omsättas till handling. Därför fokuserar analysen på områden som har skarp betydelse vid konkreta beslut som regionens kompetensläge, innovationer, entreprenörskap och investeringar, säger Pernilla Johansson, chefekonom på Handelskammaren

Den 7 november 2017 i samband med Bättre Affärerdagen på Malmö Live (www.battreaffarerdagen.se) kommer den färdiga rapporten att presenteras och även finnas tillgänglig digitalt.

Mer information:

Pernilla Johansson eller Per Tryding, vVD, Handelskammaren 040 690 24 00

Magnus Johansson eller Patrik Wikman, VD, Industrifakta AB 042 38 04 50

0