”Det danska utspelet kring Stora Bält-förbindelsen inger hopp inför diskussionen om Öresunds broguld.”

Sydsvenskan: För danskarna har det tidigare varit ett argument att det inte kan vara billigare att åka över en bro till utlandet än inom Danmark. När nu avgiften för Stora Bältbron sänks öppnar det för justeringar över Öresund, skriver Per Tryding, vice vd för Sydsvenska handelskammaren.

Ladda ner dokumentet

0