Svar på remiss av Länstransportplan för Blekinge län 2018-2029

Handelskammaren har fått möjlighet att lämna remiss på Blekinges länstransportplan. Vi vill framföra följande.

0