Sydsverige behöver säker elförsörjning – riskerar ”nakenchock”

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren skriver till regeringen och Svenska Kraftnät

Köldknäppen som kopplat greppet om Sverige får priserna på el att skjuta i höjden. Men priserna sätter också fokus på hållbarheten i själva elförsörjningen.

– Pris är viktigt, men ännu viktigare är om vi kan få någon el över huvud taget. Nu finns risken att våra reserver försvinner. Då kan vi stå helt avklädda. En tioårsvinter skulle innebära rena ”nakenchocken” för Sydsverige. Därför behöver vi agera för att få en tydlig plan, säger Per Tryding, vice VD på Handelskammaren.

Svensk elförsörjning bygger på att det finns reserver att ta till om den vanliga elproduktionen inte räcker. I Sydsverige har stora kraftverk lagts ner och tanken har varit att ersätta dessa med kablar från produktionen i norr. Men den så kallade Sydvästlänken som ska göra detta är ännu inte på plats. Det gör behovet av reserver ännu viktigare redan på kort sikt. I praktiken handlar el-reserven mycket om Öresundsverket i Malmö. Men anläggningen ingår inte längre i den reserv som Svenska Kraftnät försörjer och riskerar nu nedläggning.

Skulle en köldknäpp som vi har nu vara en hel vinter är det inte säkert vi har el till bostäder och företag i Sydsverige. Därför har vi idag skrivit till regeringen och ansvarig myndighet. Vi behöver besked och en plan, säger Per Tryding.

Handelskammaren påpekar i skrivelsen att digitaliseringen av hushåll och näringsliv medför ett ökat elberoende.

– Att garantera säkra leveranser av el kommer bli ett grundkrav för tillväxt i den digitala ekonomin. Vi behöver veta att svenska myndigheter har planer för att leverera detta, säger Per Tryding.

Läs hela skrivelsen här

0