Remissyttrande över Skatteverkets promemoria Exitbeskattning för fysiska personer – Fi2017/04529/S1

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har tagit del av rubricerade promemoria och den diskussion som förekommit i media. Vår bedömning är att förslaget skulle innebära försämrade villkor för tillväxt inom näringslivet främst på tre grunder.

Ladda ner dokumentet

0