Miljöministern till Vattendagen på Krinova

Den 25 april är det dags för Vattendagen 2018 med miljöminister Karolina Skog som huvudtalare. I samband med evenemanget släpper Handelskammaren rapporten Vattenutmaningen, där sydsvenska företag beskriver sitt sätt att arbeta hållbart med vatten. Industrin har ett egenintresse att lösa de stora vattenutmaningarna – och man tar sitt ansvar! Hos företagen pågår ett besparingsarbete i form av effektivisering och övergång till cirkulära lösningar. Syftet med både Vattendagen och Vattenutmaningen är att inspirera och bidra till kunskapsutbyte.

–Vi tror på en dialog där alla vattenaktörer deltar. Genom dialog skapas förståelse och inspiration, säger Stephan Müchler, vd Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

Handelskammaren bjuder in till presskonferens och lämnar över rapporten Vattenutmaningen till miljöminister Karolina Skog. På presskonferensen närvarar även Skånes landshövding Annelie Hulthén, representant för Havs- och Vattenmyndigheten samt företrädare för de företag som finns med i rapporten.

Presskonferensen hålls:

Datum: onsdag 25 april

Klockan: 08.15-08.45

Plats: Krinova Incubator & Science Park, Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad

Vattendagen 2018 pågår kl 9-16

0