Annika Winsth om världsekonomins utveckling

Annika Winsth, Chefekonom Nordea

Är världsekonomin på väg in i en ny djupare kris eller hur ser utvecklingen ut de närmaste åren? Vilka marknader växer snabbast och vilka trender påverkar den ekonomiska utvecklingen? Hör Annika Winsth tala om hur Brexit, världspolitiken och ekonomin påverkar den globala handeln.

Från Handelskammarens arrangemang BusinessForum Trade den 25 april 2019.

Presentationen finns här
https://handelskammaren.com/2019/05/02/businessforum-trade-2019/

0