Lars Karlsson om protektionism och gränshandel

Lars Karlsson, CEO, KGH Global Consulting AB

Ett ökat säkerhetstänkande i världshandeln uppfattas av många som ett handelshinder och ett steg mot protektionism. Men är det egentligen så? Måste det ena alltid följa det andra? I många länder arbetar myndigheterna med olika system där företag som har ordning och reda belönas med snabbare import- och exportprocedurer, trots krångliga regelverk.

Från Handelskammarens arrangemang BusinessForum Trade den 25 april 2019

Presentationen finns här
https://handelskammaren.com/2019/05/02/businessforum-trade-2019/

0