Bok: Produktivitetens nya geografi

Boken är en grundlig analys av svensk produktivitet efter år 2000. Skillnader mellan regioner ökar, vilket kan förklaras av en handfull faktorer. Genom att påverka dessa kan därför produktiviteten och därmed välfärden förbättras. I boken undersöks den skånska ekonomin mer djupgående.

Produktiviteten är ett mått på hur effektivt vi arbetar och hur relevanta våra arbetsinsatser är för andra. Det har betydelse för tillväxt och välfärd och gäller både hela samhällen och enskilda företag.

Boken är utgiven av Dialogos Förlag, och finns här.
En kortare sammanfattning finns
här.

Pernilla Johansson, fil. dr. i nationalekonomi och chefekonom vid Handelskammaren, är författare. Boken är en slutrapport från arbetet med den skånska produktivitetskommissionen som det går att läsa om här.

0