Yttrande över anmälan från Scandivanadium AB

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren följer med intresse näringslivets möjligheter att etablera sig och utvecklas i Skåne. Vi välkomnar nya investeringar i Skåne, inte minst om de kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Vår utgångspunkt är att regionen ska vara konkurrenskraftig, och att det därmed måste vara lätt att driva företag här.

Ladda ner dokumentet

0