Yttrande över anmälan från Scandivanadium AB

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren följer med intresse näringslivets möjligheter att etablera sig och utvecklas i Skåne. Vi välkomnar nya investeringar i Skåne, inte minst om de kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Vår utgångspunkt är att regionen ska vara konkurrenskraftig, och att det därmed måste vara lätt att driva företag här.