Handelskriget mellan Kina och USA – ett krig inte bara om handel

Text: Sarah Mesch

Hot, bannlysning och miljarder i nya tullavgifter; mycket har hänt under det senaste årets konflikter mellan USA och Kina. Klas Eklund, Senior Economist på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, har arbetat med Kina under många år. Under ett besök på Handelskammaren gav han en presentation om konflikten och vilka möjliga scenarier som kan medfölja.

För över ett år sedan kom beskedet som blev startskottet för konflikten: USA skulle instifta höjda tullavgifter på kinesiska varor. Det som började med höjning av tullar eskalerade snabbt i en rad andra regleringar, som bland annat skärpt kontroll över direktinvesteringar i USA och bannlysningen av Huawei.
– I denna konflikt har vi två stora nationer som båda anser sig ha en civilisatorisk historisk uppgift och två väldigt starka ledare som inte vill förlora ansiktet. Jag tror att risken är stor att det kommer eskalera ytterligare, säger Klas.

Förlorarna i kriget har hittills varit producenter i Kina som tappar exportmarknader samt konsumenter i USA som får betala högre priser. Även en del europeiska företag har kommit i kläm då de har produktion i Kina eller kinesiska ägare. Men om det finns någon vinnare i handelskriget är svårt att säga.
– Trump har gjort framsteg i sådan måtta att han har politiskt stöd från många håll i USA för sin linje, även om det går ut över amerikanska konsumenter. Han har fått stöd från Europa och Japan när det gäller kritiken mot att många av Kinas marknader är stängda. Kina har på den här punkten backat och sagt att man kommer att öppna upp en del av sina marknader. Från internationellt håll hör jag ofta att man ogillar Trumps metoder men att det är på tiden att någon säger ifrån. Han får indirekt backning på det sättet. Till en ekonomisk hög kostnad har han fått igång en förhandlingsprocess, viket jag tror att han själv ser som ett stort framsteg. Men kostnaderna för konsumenterna och världssamfundet kan bli höga.

Klas Eklund, Senior Economist på Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Internationell påverkan
Handelskriget lämnar även ringar på vattnet internationellt. Företag med produktion i Kina eller med kinesiska ägare, riskerar att drabbas. Utländska företag i USA kan också påverkas om deras tillträde till den kinesiska marknaden försvåras på grund av rivaliteten. Spiller tullkriget dessutom över till ett ”valutakrig” kan det bli väldigt stökigt för många företag.
– För Sverige är den stora faran att det har blivit mer accepterat för stormakter att använda handelspolitiska vapen som påtryckningsmedel i ett ”krig” som är mer allmänt om politik. Exempel på detta var när president Trump hotade med att lägga tullar på Mexiko om inte landet begränsade migrationen till USA.
– Ett litet land som Sverige hamnar i kläm när stormakterna ser sig manade att ta till handelspolitiska vapen i en konflikt som inte primärt handlar om handel utan om globalt inflytande. Sverige är beroende av en multinationell kontext eftersom vi är små. Handelskriget ifrågasätter det multilaterala system som är grundat på multilaterala avtal, vilket nu håller på att slås sönder fullständigt. Det är väldigt obehagligt för Sverige.

Frågan är om händelsen kommer mana fler nationer att se över sitt handelsavtal eller att göra liknande agerade.
– Om de två största börjar agera på det här sättet kommer de andra att följa i kölvattnet, det är jag helt säker på. WTO tappar i styrka när de stora länderna bryter eller struntar i WTO:s handelsöverenskommelser och då kan fler länder följa efter.

Företagen i händerna på politiken
Bortom de politiska diskussionerna finns företagen som är beroende av goda handelsrelationermellan länderna.
– Företagen är på något vis utlämnade till storpolitikens nycker. Sverige tror jag inte har något annat val än att jobba så tätt inpå EU som möjligt, det gäller ju också företagen. Men enskilda företag bör försöka göra en analys om var farorna ligger ifall handelskriget eskalerar. I värsta fall får man överväga att flytta produktion, kontor eller FoU för att bli mindre utsatta.

Teknikbolaget Apple meddelade tidigare i våras att de flyttar delar av sin produktion från Kina. Fler företag har sedan dess följt efter.
– Min gissning är att detta bara är början. Det handlar inte så mycket om tullar utan mer om tillgång till högteknologi, där både Kina och USA har en långsiktig prioritet att bli världsledande på AI och 5G. Tack vare Huawei och andra kinesiska It-företag ligger Kina långt fram i utvecklingen vilket skrämmer den amerikanska administrationen. Så länge det här pågår kommer båda länderna att på olika sätt blockera och stjäla från motståndarna. Det gör att vi får se fler patentstrider, fler problem med fusioner och uppbrytningar mellan företag. Det blir en åternationalisering av ekonomierna, tyvärr.

Handelskrigets framtida händelseförlopp är Klas osäker på.
– Man kan kanske komma till något eldupphör under en kortare period, men det är ingen tvekan om att Kina inte kommer att backa från sitt försök att ta kontrollen över 5G. Trump kommer inte att backa från sina försök att få USA:s allierade att gå emot Kinas intentioner. Det här är därför en konflikt som vi kommer att få leva med mycket länge, avslutar Klas.

0