Nominella bostadsbristen störst i Skåne – ny rapport släpps idag

I den senaste upplagan av rapporten BostadStorstad kartlägger Sydsvenska Handelskammaren bostadsmarknaden för Sveriges tre storstadsregioner. I rapporten diskuteras dels det avtagande byggandet, Skånes regionala skillnader jämfört Stockholm och Göteborg samt bostadsammansättningen i de olika regionerna.

Rapporten har undersökt bostadsbristen i landets tre storstadsområden samt dess län. Den undersöker både antalet påbörjade lägenheter och villor, byggvärden och balansen mellan hyresrätt och bostadsrätt under de två senaste åren. Liksom rubriken indikerar är antalet lägenheter per capita lägst i Skåne.

Med andra ord är den nominella bostadsbristen störst i Skåne utav de tre storstadsregionerna. Framförallt stabiliteten gör Malmö lite kontinentalt, det är mindre utslag år för år. Det liknar mer exempelvis Danmark på så sätt. De senaste två åren har antalet påbörjade lägenheter i Malmö stad varit på en stabil nivå och ligger 2019 på 3 200. Den beviljade bygglovsarean har sjunkit något från 500 000 till 300 000 kvm, dvs samma nivå som Stockholms stad. Gällande projektvärde uppvisar Malmö stad en nedåtgående trend. Detta beror sannolikt, åtminstone delvis, på en ökad andel hyreslägenheter i bostadsbyggandet i Malmö. Det pågår sedan ett par år tillbaka en regional urbanisering till Malmö.

”Malmö utgör en mindre del av sin region än Göteborg och Stockholm stad. Malmös befolkning är en tredjedel av länets. Men andelen nyskapade jobb och bostadsbygge i Malmö närmar sig hälften av regionens total”, säger Per Tryding, vVD Handelskammaren.

Västra Götaland med Göteborg stad intagit platsen som ny svensk storstadsmästare i bostadsbyggande. I Göteborg har antalet påbörjade lägenheter under de senaste två åren ökat kraftigt från 2 200 till 5 000. Den beviljade bygglovsarean har visat på en stabil stigning från 450 000 till 700 000 kvm. Det finns inga indikatorer på att denna utveckling kommer avta drastiskt.

Däremot har bostadsbyggandet minskat i Stockholmsområdet. Sett till antal påbörjade lägenheter har Stockholms stad sedan sin topp i slutet av 2017, minskat från ca 6 900 till 4 500 lägenheter. Även den beviljade bygglovsarean har mer än halverats då den har fallit från 800 000 till 300 000 kvm. Som följd till minskad bostadstillgång har värdet vänt uppåt under 2019 och istället byggs dyrare byggnader.

”Malmö är annorlunda. Göteborg är annorlunda. Stockholm är annorlunda. Regionerna behöver börja diskutera övergripande strategi mer uttalat och hantera de skillnader som finns bättre. Det kan handla om detaljplanering, pendling, men även en diskussion om stabilitetspolitik i övrigt”, konstaterar Per Tryding.

Du hittar hela rapporten här.

Om BostadStorstad
BostadStorstad är en byggbarometer som tagits fram av Sydsvenska Handelskammaren för att ge en uppdaterad bild av nybyggnation och byggtakt. Analysen bygger på data som sträcker sig två år bakåt i tiden och en prognos för byggandet det närmsta kvartalet. Rapporten innehåller även ett större reportage om kommande räntehöjningars effekt på bostadsmarknaden.

0