BostadStorstad 2019

I den senaste upplagan av rapporten BostadStorstad kartlägger Sydsvenska Handelskammaren bostadsmarknaden för Sveriges tre storstadsregioner. I rapporten diskuteras dels det avtagande byggandet, Skånes regionala skillnader jämfört Stockholm och Göteborg samt bostadsammansättningen i de olika regionerna.

*Rapporten uppdaterades 2019-11-22 – 11:49

Ladda ner dokumentet

0