Ramanteknik och klimatsmart protein belönas med pris

Idag kan Handelskammaren stolt tillkännage vilka som vunnit priserna Årets Tekniker och Årets Tekniklöfte. Priset som delats ut årligen sedan 2013 och 2016 respektive, är nu inne på sin sjunde respektive fjärde upplaga. Utmärkelserna syftar till att uppmärksamma de personer som genom sitt arbete bidrar till utveckling och inspirerar sin omgivning. Därför är vi stolta över att få presentera årets vinnare, Katja Szybek som Årets Tekniker och Ramkumar Nair som Årets Tekniklöfte. Priset delas ut under Handelskammarens höstmöte i Malmö Börshus den 28 november 2019.

Årets Tekniker 2019
Priset Årets Tekniker tilldelas en person som bidrar till betydande utveckling för samhälle, livskvalitet och företagande samt inspirerar andra med sitt arbete. Katja Szybek har under sin tid på företaget Serstech i Lund utvecklat och fått patent på en lösning för autofokus utan rörliga delar inom ramanspektroskopi, vilket är en teknik där materia undersöks med hjälp av laserljus. Innovationen innebär i praktiken att verktygen som används blir mer stöttåliga, robusta och mer precisa. Potentialen finns alltså inte bara i att bidra till en bättre arbetsmiljö för poliser eller tulltjänstemän genom utrustning som blir enklare att hantera, utan möjligheten finns också i att bidra till tryggare samhällen tack vare mer precisa och effektiva kontroller. Därför har juryn valt att utse Katja till Årets Tekniker år 2019.

Årets Tekniklöfte 2019
Årets Tekniklöfte delas ut till en person i uppstartsfasen av sin karriär. Utmärkelsen syftar till att uppmärksamma och uppmuntra personen i sitt arbete med förhoppning om att ge en skjuts i sin stora potential. Ramkumar Nair började under sin forskarutbildning undersöka möjligheten att utvinna ett ätbart svampbaserat protein från industriellt avfall. Han vågade därefter trots att han enbart hade bott i Sverige i fyra år, ta steget och satsa fullt ut på sin idé i företaget Mycorena. Resultatet blev en cirkulär lösning med värdeskapande av avfall som resultat. Det är inte enbart en ekonomisk vinst utan också en klimatsmart lösning. Därför har juryn valt att utse Ramkumar till Årets Tekniklöfte år 2019.

Om teknikpriset
Priserna Årets Tekniker och Årets Tekniklöfte är instiftade av Handelskammaren på initiativ av Kerstin Lindell, VD på Bona AB och vice ordförande i Handelskammaren. Priserna sponsras av Alfa Laval, Beijer Electronics, Bona AB, Chefspoolen, Deloitte, Höganäs, Moll Wendén, SEB, TePe Munhygienprodukter AB, Trelleborg AB och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

För mer information om teknikpriset samt tidigare vinnare: http://www.aretstekniker.se, mer fakta om företagen återfinns på deras hemsida:

För ytterligare kommentarer samt kontaktuppgifter till vinnarna kontakta, Jacob Elander, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, +46 72-060 56 62

0