Ny rapport – Sydsveriges näringsliv analyseras på djupet

För tredje året i rad släpps rapporten som analyserar sydsvenskt näringsliv. Rapporten är baserad på statistik, intervjuer med 150 företagsledare och sex fokusgrupper som analyserat näringslivets strategiska arbete för kommande år. Rapporten är ett samarbete mellan Sydsvenska Handelskammaren, Navet Analytics och sex Länsförsäkringsbolag i södra Sverige och Halland.

Rapporten finns att läsas här.

Stora skillnaden i konjunkturkänslighet – vissa regioner sitter exponerade
När konjunktursignaler från världen nu pekar mot en ny avmattning påverkas det sydsvenska näringslivet. Vår kartläggning visar att graden av exponering varierar kraftigt mellan olika regioner i Sverige. Regioner med stora inslag av internationell tillverkning, som västra Blekinge, norra Kalmar län, och vissa delar av Kronoberg kommer troligtvis att påverkas i större grad än regioner som Malmö-Lund-Helsingborg och Kristianstad-Hässleholm.

Det som är tydligt är att det är regionerna utanför storstäderna som är känsliga vid en global konjunkturnedgång. Därför bör också konjunkturpolitiken utformas med regionala skillnader i åtanke, säger Pernilla Johansson, chefekonom på Sydsvenska Handelskammaren.

I Kalmar finns det 800 utbildade lärare som inte arbetar som lärare. I Skåne finns det 7 000 utbildade tekniker som inte arbetar som tekniker. Halland lockar talanger.
Sydsverige Live 2019 undersöker också utbudet och matchningen på arbetsmarknaden. SCB:s utbildningskategorier har analyserats och sammanställts på länsnivå. Flöden gällande in- och utflyttare presenteras också, där vi kan konstatera att Halland lyckas i arbetet att locka examinerade talanger till regionen.

Var tredje företag i Sydsverige rekryterar internationellt
2018 rekryterade sydsvenska företag närmare 2 400 personer utanför EU. I en enkät bland 150 företag uppger var tredje företag att man nu arbetar med internationella rekryteringar. Här ligger dock Skåne en del efter övriga storstadsregioner, samtidigt som trenden visar att den här typen av rekryteringar kommer att öka.

0