Så utvecklas sydöstra Sverige

Länen Kronoberg, Kalmar och Blekinge utgör vad vi i dag kallar Sydost. Det är en region med 600 000 invånare fördelade på 25 kommuner och nio arbetsmarknadsregioner, inom vilka invånarna bor och arbetar. I denna rapport analyseras näringslivets tillväxt och produktivitet i regionen. Rapporten visar på att det finns utmaningar i länen, men även möjligheter.

Ladda ner dokumentet

0