Enkätundersökning: coronakrisen sprider sig in i industrin

Sedan den 12 mars har Sydsvenska Industri- och Handelskammaren genomfört enkätundersökningar bland våra medlemsföretag. Hittills har tre undersökningar gjorts, 12 mars, 24 mars och 17 april. De enkäter vi skickat ut till våra medlemsföretag ger oss en unik möjlighet att följa utvecklingen över tid och ger oss uppdaterat underlag i de konstruktiva dialoger vi för med myndigheter, regering och opposition.

  • Antalet företag som rapporterar att de kan genomföra sin verksamhet har stabiliserats jämfört med föregående undersökning. Det kan tyda på att en platå har nåtts för nedgången. Vi ser samtidigt en stabilisering i andelen företag som anger att de upplever lägre efterfrågan. Det finns fortsatt en dryg tiondel av företagen som ser en ökad efterfrågan. Majoriteten av företagen upplever dock fortfarande en lägre efterfrågan.
  • Den komponentbrist som beskrivits inom tillverkningsindustrin ser nu ut att öka i sitt omfång. Mer än hälften av de tillfrågade export- och importföretagen uppger att de ställt in/skjutit upp någon leverans till och från utlandet.
  • Nära 4 av 10 tillfrågade företag uppger nu att de använt det nya systemet för korttidspermitteringar. Samtidigt uppger endast 1 av 10 företag att de sökt finansieringsstöd från en bank sedan den 11 mars. Detta tyder på att det inte i första hand är ytterligare möjlighet till lån som behövs utan olika former av kontant stöd och garantier som behöver sättas in.
  • Mer än hälften av de tillfrågade företagen har idag uppmanat sina anställda att arbeta hemifrån, även om de inte känner symptom. På samma tema så har mer än hälften av företagen nu begränsat fysiska möten för sina anställda, såväl interna som externa. En avgörande fråga är hur väl tjänstesektorn lyckas ställa om och nå nya kunder i den digitala miljön.

Enkätundersökningen hittar ni här

Kontakt
För kommentar kontakta
Per Tryding, Vice vd & policychef
Per.tryding@handelskammaren.com 040-690 24 09

Vid frågor om data och segmentering av respondenter
Jacob Elander, Analys & Kommunikation
jacob.elander@handelskammaren.com 040-690 24 62

0