Trafikverkets förslag besvikelse

Debattartikeln publicerades i Sydöstran den 2022-02-09. Var fjärde år behandlas den svenska nationella planen för vägar och järnvägar och i vår är det dags att besluta om hur 920 miljarder skall använ...
Läs mer

Årsmötet 2021

I pandemins närvaro blev Handelskammarens Årsmöte 2021 en digital sändning med storpublik runt om i vår region. Mötesordförande var Handelskammarens ordförande Kerstin Lindell. På plats fanns även vd ...
Läs mer

Q&A – ATA-carnet

Vi har en kund i Italien. Vår transportör ska köra genom Tyskland och Schweiz och de säger att jag ska ansöka om en ATA-carnet för att transporten ska kunna ske genom Schweiz. Hur gör jag? Förmodlige...
Läs mer

Q&A – Leverantörsdeklaration

När kan en leverantörsdeklaration användas? Leverantörsdeklarationen används för att styrka vilket ursprung som varor har när de säljs inom EU. Företag som exporterar varor till ett land med vilket E...
Läs mer

Q&A – Incoterms®

Incoterms® 2020 har börjat gälla fr o m den 1 januari 2020. När måste jag byta från 2010? Det finns ingen tidsgräns, utan när uppdateringen ska ske avgör varje företag själv. Alla tidigare versioner ...
Läs mer

Q&A – A.TR.-certifikat

Blanketter för A.TR.-certifikat, var kan jag beställa dem? Dem kan du köpa av oss. Vi säljer blanketten och Tullverket stämplar den. Kan Handelskammaren stämpla våra A.TR.-certifikat? I Handelska...
Läs mer

Force majeure-klausulens renässans

Författare: advokat Patrik Olivecrona, Setterwalls Advokatbyrå. Publicerad i Sydsvenskt Näringsliv nr.4 2020 Sällan har väl kommersiella parter och advokater i Sverige ägnat så mycket tid åt force maj...
Läs mer