Ny ordförande i Skiljerådet

I maj valdes Cecilia Eneheim Iveberg till ny ordförande i Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Skiljeråd. Hon efterträder Johan Sigeman som efter 25 års engagemang och arbete valt att lämna över ...
Läs mer

BusinessForum Trade 2019

Den 25 april gick första upplagan av BusinessForum Trade av stapeln. Konferensen hade i år temat ”världshandeln i förändring” och adresserade bland annat hur Brexit, världspolitiken och ek...
Läs mer

Öppna data kan vara framtiden

Barometern OT: Fungerande internetinfrastruktur garanterar inte en ledarposition på den digitala marknaden, men bristande infrastruktur betyder definitivt att man har hamnat på efterkälken. Bredband o...
Läs mer

Slå ihop länstrafikbolagen

Norra Skåne: Det måste bli enklare att pendla över länsgränserna. Genom att öka tillgängligheten över länen i Sydsverige skulle det skapa en större gemensam arbetsmarknad med bättre matchning....
Läs mer

Viktig dragkamp om dragningen

Barometern/OT: Kalmar län behöver bättre kommunikationer. En bit på vägen är att få höghastighetsbanan så nära som möjligt. Sedan måste detta följas upp och kompletteras med goda anslutningsmöjlighete...
Läs mer