BusinessForum Trade 2019

Den 25 april gick första upplagan av BusinessForum Trade av stapeln. Konferensen hade i år temat ”världshandeln i förändring” och adresserade bland annat hur Brexit, världspolitiken och ek...
Läs mer

Öppna data kan vara framtiden

Barometern OT: Fungerande internetinfrastruktur garanterar inte en ledarposition på den digitala marknaden, men bristande infrastruktur betyder definitivt att man har hamnat på efterkälken. Bredband o...
Läs mer

Slå ihop länstrafikbolagen

Norra Skåne: Det måste bli enklare att pendla över länsgränserna. Genom att öka tillgängligheten över länen i Sydsverige skulle det skapa en större gemensam arbetsmarknad med bättre matchning....
Läs mer

Viktig dragkamp om dragningen

Barometern/OT: Kalmar län behöver bättre kommunikationer. En bit på vägen är att få höghastighetsbanan så nära som möjligt. Sedan måste detta följas upp och kompletteras med goda anslutningsmöjlighete...
Läs mer