Handelskammarens sommartips!

Sommaren är här och även semester för de flesta av oss. För dig som vill ta tillfället i akt att lära dig något nytt under semestern listar vi här några tips om intressanta presentationer och samtal från vårens aktiviteter. Perfekt för stranden, löpturen eller hängmattan!


Nyfiken på framtiden – vi möter de som formar den!

Hur ställer man om när efterfrågan på ens produkter ökar med 160 procent och hur påverkar framtagandet av vaccin verksamheten inom Getinge? I premiäravsnittet av ”Nyfiken på framtiden” får vi ta del av ett intressant samtal mellan vår vd Stephan Müchler och Niclas Jonasson vd på Getinge Sterilization Life Science.


UNOPS – presentation om Global Innovation Center

I oktober 2019 öppnade United Nations Office for Project Services, UNOPS, ett globalt innovationscenter med fokus på att lösa de största utmaningar världen står inför i dag på Ideon Science Park i Lund. Konceptet av innovation, samarbete och partnerskap är något som kan ha stor inverkan på de globala utmaningarna. Sarah Emond, Chef för UNOPS Global Innovation Center, berättar mer om UNOPS verksamhet.


Domstol, skiljedom eller medling – trendspaning på tvister i kristider

Vi har bjudit in advokat Lina Bergkvist, Zellberg Advokatbyrå Helsingborg, advokat Magnus Bernro, Advokatfirman LA PARTNERS Malmö och Nicklas Söderberg, chefsrådman vid Helsingborgs tingsrätt för att diskutera frågor du bör tänka igenom innan du inleder en tvisteprocess. I sändningen samtalar de bland annat om hur coronakrisen påverkar möjligheterna att lösa affärstvister.


Våld i nära relationer – en fråga för näringslivet?

Vad kan vi göra för att upptäcka våld? Och hur kan vi agera när vi tror att en kollega eller medarbetare är våldsutsatt, eller kanske utövar våld?
Hanna Hansson, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Skåne, föreläser om vad våld i nära relation är och varför näringslivet ska jobba med frågan. Hon ger även exempel på hur våldsutsatthet kan ta sig uttryck samt möjliga sätt att arbeta med frågan ur ett arbetsgivarperspektiv.


Fixa ett digitalt kursintyg i ekonomi

Tillsammans med Per Arvidsson, lärare och forskare på ekonomihögskolan vid Lund universitet samt Utbildningsföretaget ByKragh, erbjuder vi en e-utbildning för dig som upplever att du behöver fördjupad kunskap när det gäller utvärdering och analys av ekonomiska rapporter.

Ta del av kursen när du vill under 12 månader!
För mer information och anmälan

Trevlig sommar!

0