Nyfiken på framtiden – samtal med Hans Wallmark (M)

Nyfiken på framtiden – vi möter de som formar den!

Med COVID-19s utveckling har stora skiftningar skett på nationell som internationell nivå. Flera länder stänger sina gränser, företag ser över varukedjor och nya normer får fäste. Hur påverkar denna utveckling det svenska näringslivet och Sverige som land?

För att svara på dessa frågor har vi bjudit in Hans Wallmark, riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson för Moderaterna.

0