Färgstarkt entreprenörskap

Författare: Caroline Rundberg. Artikeln publicerades i Sydsvenskt Näringsliv 2020 nr. 3.

Hos Ottossons Färgmakeri är det linoljefärg som står i fokus. Närproducerad, miljösmart och vacker. Men hållbarhet, ett linoljekokeri, ett vindkraftverk, en beslutsam kamp mot myndigheterna och ett kinesiskt lejon är också en del av berättelsen om entreprenören och konstnären Gunnar och hans färgmakeri.

Det startade när konstnärsvänner började höra av sig till Gunnar Ottosson och undrade om de inte kunde få köpa lite av den där färgen han tillverkade för eget bruk. Entreprenörsgnistan tog fyr och produktionen växte snart ur huset. I dag har företaget hunnit växa ur sina nuvarande, redan tillbyggda lokaler, i industriområdet i Genarp.
Har man en bra produkt och bygger ett bra företag är det inga problem att utvecklas på en mindre ort så länge man har uppkoppling och möjligheter till smidig distribution, säger Gunnar Ottosson.

Nyligen förvärvades en grannfastighet som skapar möjligheter för färgmakeriet att fortsätta växa. I dag har man 120 återförsäljare globalt och hemsidor på tre språk.

Produktionen är en nästintill helsydsvensk affär. Fastigheten har byggts av lokala byggbolag och det pågår en rad samarbeten med andra lokala företag. Även råvaran är till största delen lokal.
Inte minst i dessa tider känns det bra och säkert att ha råvaran bara fyra mil bort, berättar Gunnar Ottosson och syftar till det världsledande svenska linet.

Linet köps in från kontraktsodlare i Sydsverige där förutsättningarna för linodling är optimala. På en gård utanför Löddeköpinge, där man även odlar och pressar lin, startade Gunnar tillsammans med lantbrukaren upp ett linoljekokeri när den tidigare leverantören av kokt linolja skulle lägga ner. Men även om det handlade om en naturprodukt som linolja blev processen med att få tillstånd från olika myndigheter en utdragen historia. Tillsammans med andra företag vittnade Gunnar om svårigheterna och systemfel på Handelskammarens evenemang Miljötillståndsdagen. Något som hörsammades av myndigheterna och ledde till positiva förändringar inom tillståndshanteringen.

Att måla med linoljefärg är en historiskt beprövad sedan 500 år tillbaka och var den dominerande färgen på fasaderna i våra städer från 1800-talet.

Utöver den svenska linoljan köps en del råvara in från andra länder. Till exempel handlar man förpigment från en familjeägd färgkvarn på den nordostfranska landsbygden. Och kunderna återfinns i hela världen.
Att måla med linoljefärg är en historiskt beprövad sedan 500 år tillbaka och var den dominerande färgen på fasaderna i våra städer från 1800-talet. Men bristen på lin efter andra världskriget gjorde att man började söka andra alternativ. Tyvärr ledde det till att metoden och kunskapen föll i glömska. Glädjande nog ser vi idag ett ökat intresse, inte minst från privatpersoner.

Till Ottossons hör också kunder av sig som vill måla olika typer av landmärken enligt ursprungsmetod och kulört. Bland dessa finns alltifrån Sultanpalatset Fahime i Istanbul, en kyrka på norra Grönland till såväl Stockholms Slott som Sagerska huset i Stockholm. För linoljefärgens fördelar är många, inte minst de miljömässiga. Hållbarhet löper som en röd tråd genom företaget och går ofta hand i hand med Gunnars förmåga att se möjligheter. Lokalerna har sedumtak, är isolerade med lin och byggda av återvunnet 150-årigt tegel från ett säteri som blåste sönder i en storm. På en tomt, kallad Blåshålet, som Gunnar köpte tronar i dag ett litet vindkraftverk som tillsammans med solceller gör företaget självförsörjande på el och värme. Även inom personalområdet finns hållbarheten med. Bland annat säkrar man kompetensen genom att de anställda lärs upp internt.
Vi har nästan som ett lärlingssystem där vi lär upp nya medarbetare själva. Vi är en bra mix av unga och äldre, av män och kvinnor och vi hjälps åt. Till exempel bemannar vi tillsammans butiken som ligger i anslutning till fabriken dit många kunder kommer för råd och tips.

Färgmakeriets väg fram till i dag kantas av spännande historier, infall, beslutsamhet och tillfälligheter som tagits till vara på bästa sätt. Nyligen lanserade Gunnar en bok där han skriver om linet men också företagets resa. Men vad gäller framtiden menar Gunnar att han inte har några planer ännu.
Jag lever i nuet, sedan får vi se vad som händer och ta beslut utifrån det.

Jo, så var det också det här med det kinesiska lejonet också. Metern högt och hugget ur sten i Kina står det och vakar mitt i färgmakeriets hjärta.
Jag fick syn på det när vi var i Kina för att skaffa en maskin och kunde inte låta bli att fråga om jag fick köpa det. Efter viss övertalning var det på väg till Sverige och här står det och sägs skydda mot alla slags otur.

0