Upprop till näringslivet – vi behöver er hjälp

Pandemin har ställt hela samhället på kant. Smittspridningen ligger fortfarande på en hög nivå och för att bli mer uthålliga och hållbara vädjar nu Region Skåne om hjälp för att klara vården. Läget är akut i regionen när det gäller tillgång till utbildad vårdpersonal, särskilt sjuksköterskor och undersköterskor.

Därför tar Region Skåne nu hjälp av initiativet Beredskapslyftet och Sydsvenska Handelskammaren för att komplettera och utöka det pågående sökandet efter personer som kan göra en insats inom vården. Det finns sedan tidigare lysande exempel på hur privatpersoner, näringsliv och organisationer gått samman och samarbetat. Nu är det dags att kavla upp ärmarna igen.

I detta mycket pressade läge behövs alla krafter. Tillsammans med Beredskapslyftet uppmanar vi företag att låta de medarbetare som har rätt kompetens och som är villiga att ställa sig till vårdens förfogande att göra så, säger Stephan Müchler, VD på Handelskammaren.

De företag som är beredda att under några veckors tid ställa medarbetare med bibehållen lön till regionens förfogande kan registrera sig i länken nedan.

Sjuksköterskor med specialistutbildning och vana inom intensiv-, narkos- och operationsvård men också allmänsjuksköterskor efterlyses. Det behövs även undersköterskor med vana från dessa områden. Det finns dessutom behov av förstärkning inom regionens serviceverksamhet som lokalvård, kök och måltid, tvätteri och transport.

Har du de efterfrågade kompetenserna och vill hjälpa till? Anmäl dig på www.skane.se/hjalptill

Vill du veta mer om beredskapslyftet, läs mer här https://novare.se/beredskapslyftet/

Medlemsföretag som har lämnat in en intresseanmälan

Handelsbanken, Regionbanken Södra Sverige
Trelleborg AB
Beijer Electronics
Nederman
Bona

0