Kompetensbehovet inom solcellsbranschen

Runt om i landet finns det företag som inte kan växa på grund av brist på kompetens. Nya branscher leder till nya kompetensbehov där traditionella utbildningsvägar inte hunnit i kapp – en sådan ...
Läs mer

HR-tips i coronatider

Text: Johanna Krantz. Först publicerad i Sydsvenskt Näringsliv nr 2 2020. Uppdaterad 4 juni 2020. Alla delar i en organisation påverkas av coronakrisen, kanske allra mest HR som plötsligt står i centr...
Läs mer

Executive Business Assistant

Författare: Caroline Rundberg. Publicerad i Sydsvenskt Näringsliv 2020 nr. 2 VD-assistenter och liknande yrkesroller som chefsassistenter och ledningsgrupp-koordinatorer bär ofta ett tungt ansvar i fö...
Läs mer