Handlingsplan 2022

På Höstmötet 2020 antog Handelskammaren en vision med en målbild och prioritering av hur regionen kan utvecklas till 2025. Utifrån denna vision skapas en årlig handlingsplan med insatser som bidrar ti...
Läs mer

Kompetensbehovet inom solcellsbranschen

Runt om i landet finns det företag som inte kan växa på grund av brist på kompetens. Nya branscher leder till nya kompetensbehov där traditionella utbildningsvägar inte hunnit i kapp – en sådan ...
Läs mer