Diplomutbildning Import- och Exportkunskap

För tio år sedan startade vi upp vår Diplomutbildning inom Import- och Exportkunskap. Detta ger företag en möjlighet att stärka sina medarbetares praktiska kunskaper för att hantera företagets internationella affärer. I utbildningen samlar vi sex olika delkurser som berör: export, import, ursprungsregler, leveransvillkor, utlandsbetalningar och kontraktsskrivning. Tillsammans ger de en bra grund för att få en ökad helhetsförståelse och kunskap för hur man ska hantera företagets export- och importaffärer rent praktiskt. Diplomutbildningen avslutas med ett skriftligt prov. Med godkänt resultat får deltagarna ett diplom. Diplomet utgör ett bevis både för deltagaren, företaget och inte minst dess kunder att man har goda kunskaper inom export- och importhantering. Något som gör att affärerna kan fungera smidigt.

Senast att klara provet och få ett diplom är Linda Andersson från ASSA ABLOY Entrance Systems:

Diplomutbildningen har betytt mycket för mig då jag känner att jag har en bredare kunskap och en mer specifik kännedom om flera olika områden inom just exporthandel. Att under de separata olika utbildningarna fått ha en sammanhängande röd tråd som sedan avslutats i en diplomutbildning väger rätt tungt även för fortsatta framtida mål inom exportområdet.
Att just kunna ha Handelskammaren i närområdet och alltid kunna kontakta dem för frågor känns alltid tryggt när man behöver lite extra hjälp. Jag hoppas fler ser möjligheterna och går denna utbildning!

Under årens lopp har 31 deltagare från flera olika medlemsföretag deltagit och erhållit diplom. Några medlemsföretag med diplomerade deltagare är Atos Medical AB, Boliden Bergsöe AB, Electrolux Professional AB, Kemira Kemi AB, Saft Batteries AB och AB Tetra Pak.

Läs mer om vår Diplomutbildning här

0