Sydsveriges innovation i topp

Rapport till Handelskammarens fullmäktige 2021.
Artikeln publicerades i Sydsvenskt Näringsliv Nr. 4 – 2021.

En viktig fråga för tillväxten är innovationsförmågan i näringslivet. Det är välkänt att innovationer driver produktivitet vilket gör att det blir tillväxt i samhällsekonomin. I vår senaste statusanalys tar vi en djupare inblick i Sydsveriges samhällsekonomi och konkurrenskraft.

Innovation är inte enkelt att mäta. Ofta försöker man följa de samlade utgifter och arbetstimmar som staten och näringslivet lägger ner på forskning och utveckling. Detta kan man sedan addera i olika regioner som ett uttryck för innovativ kraft i en region. Men det finns också försök att fånga detta på annat sätt.

EU har en metod som kallas European innovation scoreboard. Här mäts ett tjugotal aspekter av innovation och utifrån hur regionerna presterar i dessa får man en score/poäng. I den här undersökningen delas EU in i 240 utvärderade regioner.

I årets utvärdering tog Sydsverige klivet upp på EU:s tio-i-topplista.

Sydsverige rankas som innovation leader och kommer före flera storstadsregioner som London och Paris. I högsta topp finns i första hand storstäder där stad och region sammanfaller som Storköpenhamn, Zürich och Stockholm. Att Sydsverige värderas så högt är alltså en mycket stark position.

Jämförs Sydsverige med genomsnittet i EU:s 240 regioner så är resultatet bättre i alla dimensioner. Men i synnerhet processinnovation, patent, livslångt lärande, internationell sampublicering och digital kompetens sticker ut som absolut toppnivå.

För ett par år sedan (2019) rankades Sydsverige lägre, som nummer 17, vilket antyder en förbättring på senare år. Även andra data stöder den tesen. Ser man till satsningen på forskningsresurser i regionerna, så har denna ökat i Sydsverige sedan 2019.

Även om det är tidigt att utvärdera pandemins effekt så tyder mycket på att Sydsverige har klarat sig förhållandevis bra genom denna. Det är i så fall viktigt eftersom Sydsverige var den region som träffades hårdast av finanskrisen och egentligen precis hade hämtat sig när pandemin slog till.

Lägger man samman resurserna i Öresundsregionen så satsas årligen över 80 miljarder kronor på forskning och innovativ utveckling, vilket är i särklass mest i Norden.

Runt hörnet finns möjligheten att samverka med Hamburg–Kiel–Lübeck genom den nya Fehmarntunneln (klar 2029). Dessa regioner presterar bra i indexet. Den sammanlagda omsättningen på FoU i denna nya korridor är över 120 miljarder kronor – allt samlat inom några timmar med tåg eller bil.

Nyfiken på att veta mer? Läs hela vår rapport i länken nedan.

0