Ryssland / Ukraina – så påverkas ditt företag

Bäste medlem,

Rysslands anfall på Ukraina har förutom det mänskliga lidandet lett till kraftigt utökade sanktioner från bland annat EU:s sida. Det är i dagsläget mycket svårt att bedöma hur situationen kommer att utvecklas, men Handelskammaren följer löpande situationen. Vi kommer att försöka uppdatera våra medlemmar om de viktigaste händelserna.

När det gäller sanktionerna, hur de utformats och hur de påverkar svenska företag finner du nedan länkar med uppdaterad information.

Stephan Müchler
VD


Uppdaterad information till företag

Kommerskollegium

Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik, samlar information om de införda sanktionerna mot Ryssland här och information om införda sanktioner mot Belarus här.

ISP

Inspektionen för strategiska produkter, har uppdaterad information på sin hemsida. Från och med den 26 februari är det förbjudet att exportera alla listade produkter med dubbla användningsområden (PDA) samt ett stort antal övriga produkter till Ryssland.

EU Kommissionen

Kommissionen samlar information kring införda sanktioner på följande sida ”EU sanctions against Russia following the invasion of Ukraine”. De publicerar även regelbundet FAQ kring införda sanktioner och hur de ska tolkas. Sidan uppdateras regelbundet. Se FAQs – Latest updates.

EU:s Sanction Map

En sökbar karta där hittar man den senaste informationen om EU:s sanktioner, rättsakter som reglerar åtgärderna inklusive vilka varor och tjänster som omfattas. Kartan hittar du här.

Europeiska rådet

Här presenterar Europeiska rådet information om EU:s restriktiva åtgärder med anledning av krisen i Ukraina.

Utrikesdepartementet

Även Utrikesdepartementet har en samlingssida om regeringens arbete kring den pågående säkerhetspolitiska utvecklingen i Ukraina. Samlingssidan hittar du här.

Tullverket

Tullverket beskriver hur tullhanteringen påverkas av situationen i Ukraina. Här kan du hitta mer information om hur införda åtgärder påverkar export och import i handeln med Ryssland, Belarus och Ukraina. Sidan uppdateras regelbundet.

Finansinspektionens hemsida

Finansinspektionen summerar EU:s nya, utökade och förändrade sanktioner på sin hemsida. Mer info hittar du här.

Storbritannien

Information om de sanktioner som Storbritanniens införs återfinns på deras myndighet Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury.

USA

Söksida för amerikanska sanktioner återfinns på deras myndighet Office of Foreign Assets Control (OFAC) hemsida. De har även en söksida.

Svenskt Näringsliv

För att ukrainska medborgare på flykt ska få ett jobb i Sverige måste vissa krav vara uppfyllda, hos Svenskt Näringsliv kan du läsa vad som gäller för arbetsgivare.


Uppdaterad: 2022-04-27

0