Samtal om krig och ledarskap

Rysslands invasion av Ukraina har i ett slag förändrat förutsättningarna för en hel värld. Hur tänker du som entreprenör och företagsledare i denna situation? Hur hanterar man det mänskliga lidandet och hur tar du hand om dina medarbetare?

Vår vd Stephan Müchler samtalar med entreprenören Dan Olofsson om de senaste omvärldshändelserna samt vad näringslivet kan bidra med.

0