Skåne – en framtida ledande plats för miljö- och klimatteknikbolag?

Vad är nyckelfrågorna för att Skåne ska kunna bli en ledande plats för miljö- och klimatteknikbolag?

Den 16 februari 2022 anordnade Handelskammaren, tillsammans med Region Skåne, Ekonomihögskolan i Lund och Lunds kommun, ett tredje webbinarie med efterföljande diskussioner inom Agenda: Sustainability. Dagens fokus var ”Vad är nyckelfrågorna för att Skåne ska kunna bli en ledande plats för miljö- och klimatteknikbolag?”. Webbinariet bestod av inledande tal från moderator och värd följt av sex kunniga talare med expertkunskap inom olika delar som berör miljöteknik. Detta avslutades med en paneldiskussion och innan det digitala rummet öppnades upp för efterföljande diskussioner med samtliga intresserade och experttalare.

Moderator för eventet var Johan Wessman, VD och chefredaktör på Øresundsinstituttet, som med lång erfarenhet av grävande journalistik och övervakning av Öresund bidrog med sin analys av dagens ämne. Johan inledde med att poängtera att hållbarhet är en stor utmaning för samhället, samtidigt som det innebär en stor möjlighet för skånsk industri att utveckla produkter och tjänster inom miljö- och klimatteknik. Företag som inte tar hållbarhetsperspektivet på allvar riskerar att slås ut. Företag stärker även sin framtida konkurrenskraft inför trender som starkare konsumentintresse och en tajtare lagstiftning.

Karin Lintrup, hållbarhetschef på Minc, var första talaren och lyfte att det finns många som arbetar med hållbarhet på något sätt. Här kan Minc stödja i att identifiera på vilket sätt företaget kan bidra till hållbarhet, och sedan koppla affärsmodellen till det. Det finns en risk med att tala om cleantech i hur det riskerar att bara skademinimerar befintliga strukturer. Karin vill i stället lyfta blicken mot att tänka i nya banor som kan ändra vårt tillvägagångssätt inför olika problemfrågor.

Magnus Agerström, VD på Cleantech Scandinavia, noterar en tydlig trend med kraftigt lyft av investeringar inom cleantech i omvärlden. Däremot ser Magnus ett avtagande flöde av skånska cleantechföretag jämfört med andra svenska regioner. I Skåne finns inte brist på idéer på forskningssidan, men strukturerna för att transformera kunskap till bolag är inte där. De tidiga skeden är viktiga för bolag och mer stöd behövs här, exempelvis genom att samla affärsänglarna bättre och pekar på ICT och life science.

Catarina Paulson, hållbarhetschef på Alfa Laval, ser att fokus är viktigt när man pratar hållbarhet, vars arbete annars riskerar att bli brett och djupt för snabbt. För Alfa Laval är det tydligt att företaget lever i ökande grad i symbios med andra aktörer. Partnerskapet är det nya ledarskapet. Dessutom uppmuntrar Catarina företag att söka udda partnerskap, och pekar på Alfa Laval och Stena Recycling för att återvinna gamla värmeväxlare. Regioner kan anta en roll här genom att stärka facilitera dessa partnerskap. Framöver blir det viktigt att våga vara snabb med att testa och implementera innovationer.

Jonas Michanek, center manager UNOPS S3i Innovation Center Sweden, varnar för dagens impact-washing. Jonas ser även att nordiska bolag ofta designar bra saker med premiumfunktioner, trots att funktionerna kanske inte ens behövs internationellt. Jonas menar att det bästa är att kanske skapa något som kan göra en större skillnad i andra delar av världen: ”Tänk inte Ferrari – tänk Fiat”.

Jörgen Bodin, investment manager Almi Invest GreenTech, noterar att hållbarhet är högre upp på agendan hos industrier. Många kundbolag ser att en icke-miljöprofil skapar negativa risker, och andra ser snarare affärsnyttan. Jörgen ser behovet att nischa sig, både som företag och region. Det är svårt att vara relevant och världsledande inom många områden.

Håkan Rosqvist, VD och Tekn. Dr. Sustainable Business Hub, tycker det är bra med satsningarna i Norrland då Skåne kan ta del av fossilfritt stål samt expertisen kring vätgas och vindkraft för att utveckla skånska företag. För att attrahera investerare pekar Håkan på vikten av att hitta sin nisch och specialisering.

Sammanfattningsvis:

  • Tänk hållbarhet – det är del av framtida konkurrenskraft.
  • Hitta nisch i Skåne och kommunicera detta tydligt.
  • Det finns kapital inom miljö- och klimatteknik.
  • Företag måste vara ärliga och inte arbeta med green-washing.
  • Premiumfunktioner är bra men behövs inte alltid internationellt: ”Tänk Fiat – inte Ferrari”.
  • Blandad bild av hur det går för Skåne när det gäller milj

Författare: Henrik Andersson, Region Skåne

0