Ny Chefekonom på Handelskammaren

Av: Caroline Rundberg. Publiceras snart i Sydsvenskt Näringsliv nr. 2 2022.

Det senaste tillskottet i medarbetarteamet på Handelskammaren är en östgöte med bopålar i både Karlskrona och Lund. Han är professor i nationalekonomi och trivs bäst där näringsliv, politik och forskning möts. Möt Handelskammarens nya chefekonom – Johan Eklund.

Johan Eklund är ny i rollen som chefekonom men ändå ett bekant ansikte för flera av medlemsföretagen och de nya kollegorna. Johan och Handelskammaren har nämligen stött på varandra vid olika samarbeten genom åren.

-Jag har haft en hel del att göra med Handelskammaren, nu senast i rollen som vd för forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum. Tidigare har jag arbetat på forskningsinstitutet Ratio, drivit eget konsultföretag tillsammans med andra ekonomer och varit utbildningschef på Högskolan i Jönköping. Jag har ett starkt intresse just för tvärsnittet mellan näringsliv, politik och forskning även om jag själv tillhör den mer analytiska personligheten.

Handelskammaren arbetar med en bredd av policyfrågor, från kompetensförsörjning till Agenda 2030 och infrastruktur, vilka frågor ser du mest fram emot att fokusera på?

-Jag är framför allt intresserad av hur vi kan få den svenska ekonomin att reformera sig, behålla konkurrenskraften och öka välståndet. Jag är också väldigt intresserad av policyfrågor och policyutveckling. Där är Handelskammaren en stark plattform. De viktigaste frågorna just nu är enligt mig kompetensförsörjning, integrationsfrågor, utbildning och arbetsmarknaden. Sedan finns det för mig nya frågor som jag ser fram emot att sätta mig in i, exempelvis elfrågan med sitt specifika sydsvenska perspektiv. Det blir en utmaning för mig att gå ifrån att tänka nationellt till att istället utgå ifrån det lokala och regionala perspektivet. Jag ser fram emot att utifrån dynamiska frågeställningar bedöma vilka analyser som behövs, hur vi kan få in dessa i politiken och hur de kan ge klös i beslutsfattarledet. Dessutom befinner vi oss i en tid där säkerhetspolitik och geopolitik gjort come back på agendan och det är svårt att separera näringspolitik från säkerhet och handelsfrågor. Det är intressanta tider även om kriget såklart är riktigt illa.

Att driva påverkan baserad just på data och grundliga analyser är viktig del av matchningen mellan Johan och Handelskammaren.

-Jag hade aldrig tackat ja till jobbet om jag haft en känsla av att fakta och analys inte spelar någon roll i Handelskammarens arbete. I andra sammanhang har jag upplevt att man i efterhand letar fakta och analyser för att stödja sin tes men sådant ställer jag inte upp på. 

Jag tycker det är extremt tillfredsställande att nå fram med- och få igenom bättre och mer begåvade beslut som är till gagn för Sverige eller ekonomin.

Du har boende både nära Handelskammarens huvudkontor i Malmö och The Pot som är Handelskammarens hemvist i Karlskrona, var kommer du att befinna dig mest?

-Jag kommer att vara lite överallt faktiskt eftersom jag har boende både i Lund och Karlskrona. Jag gillar att bygga nätverk och för att göra det måste jag ut och röra på mig. Hittills har jag bokat in möten i exempelvis Växjö.

Vad driver dig i ditt yrkesliv?

-Jag är intellektuellt nyfiken, jag läser mycket, skriver en del och är väldigt intresserad av att förstå samhällsfrågor i bred bemärkelse. Samtidigt är jag ju en sann nationalekonom i den bemärkelsen att jag inte är intresserad av enskilda människoöden utan av samhällsutveckling. Jag tycker det är extremt tillfredsställande att nå fram med- och få igenom bättre och mer begåvade beslut som är till gagn för Sverige eller ekonomin. Att kunna påverka, som när något jag varit med och skrivit landar i riksdagen, är kul. Det spelar inte så stor roll om syftet är att få till stånd bättre integrationspolitik eller bättre skattepolitik. Det är möjligheten att vara med och påverka med hjälp av begåvade analyser.

Och den privata Johan då, vad gör han helst?

–  På fritiden trivs jag väldigt bra i vildmarken, där varvar jag ner. Det spelar egentligen inte någon roll om det är öppen skärgård, fjällnatur eller mörka skogar. De två intressen jag har och ägnar för lite tid åt är jakt och fiske. Jag uppskattar ripjakt i fjällen och att leta fasaner på en åker lika mycket. Eller vara ute och fiska på öppet vatten. Jag trivs också bra på vårt lantställe i Kalmarsund med småländsk skog på ena sidan och vatten på andra. Jag läser mycket även på fritiden, helst Hemingway, även om min fru tycker jag borde läsa annat…

Vad kommer du att hugga tag i framöver?

-Jag tror det finns utrymme att flytta fram våra positioner både gällande synlighet och genomslag i de frågor vi jobbar med. En lågt hängande frukt är att gå ut i diskussioner om utanförskap och att Malmö faktiskt ligger sämst till i landet. Det är en given fråga jag kommer att ge mig in i. I övrigt finns det några andra frågor jag vill sätta ljus på. En är att jag anser att vi är i en tid där marknadsekonomin och företagande ifrågasätts allt mer. En tid där staten tillskrivs en mer proaktiv roll att driva ekonomisk utveckling, som att staten ska driva innovationer, på ett sätt vi inte sett på årtionden. Andra exempel på hur näringslivet pressas och staten expanderar är den ständigt pågående vinstdebatten kring skolor och vårdsektorn. Jag är långt ifrån övertygad om att detta är en bra utveckling. Nu måste näringslivet på bred front bli duktiga på ekonomiskt politiskt självförsvar. Här har Handelskammaren en viktig roll att fylla.

0