Agenda: Sustainability – Cirkulärt livsmedelssystem

Cirkulär ekonomi – Hur kan man gå mot ett alltmer hållbart och cirkulärt livsmedelssystem?

Hur kan Skåne gå mot och bli en ledande aktör i utvecklingen av hållbara livsmedelssystem? Hur ser det ut idag, vad kan och behöver göras och vilka verktyg har vi? Utmaningar och möjligheter belyses av föreläsare från viktiga aktörer i Skånes livsmedelssystem.

I videon diskuterar panelen hur händelseutveckling i vår omvärld påverkar och inverkar på arbetet som görs idag samt tankar om det som behöver göras framöver.

Paneldeltagarna är:

Hannes van Lunteren – Business Designer och Head of KrinovaFOOD, Krinova Incubator & Science Park, moderator
Agneta Påander – Hållbarhetsdirektör Orkla Foods Sverige
Fredrik Wilhelmsson – Föreståndare AgriFood Economics Centre
Joakim Enquist – VD IUC Syd
Hans Ramel – Ordförande LRF Skåne
Rickard Albin – Innovationschef, Culinar

I omställningen mot mer hållbara organisationer har hållbarhetsfrågor klättrat högt upp på agendorna i både offentlig och privat sektor. Denna omställning är på många sätt en utmaning som kräver nya tankesätt, affärsmodeller, innovationer och praxis. Att lyckas med omställningen är viktigt för att lösa klimatkrisen och minska sociala ojämlikheter.

Vi tror att det bästa sättet att nå de ambitiösa mål som uttrycks i t.ex. Agenda 2030, EU Green Deal och The Sustainable Finance Platform, är att gå samman, dela idéer och innovationer samt att starta nya kreativa samarbeten. Därför lanserar vi Agenda: Sustainability – en webbinarieserie där vi bjuder in aktörer från den privata och offentliga sfären att diskutera med intresseorganisationer, myndigheter och forskare hur man kan hitta effektiva sätt att lyckas med de hållbarhetsutmaningar vi har högt upp på våra agendor.

Agenda: Sustainability organiseras av Lund Institute for Sustainable Impact vid Ekonomihögskolan, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Lunds kommun och Region Skåne.

0