Gehör i elfrågan

Eftersom Sverige är delat i elområden, så uppstår det olika priser inom landet. 100KWh som tillverkas i norr och säljs för 100 kr, kan kosta 900 kr i södra Sverige. Det beror på att ledningarna inte klarar av att flytta så pass mycket el att alla affärer som efterfrågas kan genomföras. Mellanskillnaden är det som blir kapacitetsinkomster och de tar nätägaren Svenska kraftnät hand om. Pengarna ska gå till att köpa produktion och ledningsbyggen. Men en ny krisregel gör att de nu kan återbetalas till företag i elprisområde 3 och 4. Kapacitetsintäkterna som återbetalas uppgår till 55 miljarder och gäller elräkningar från september 2021 till 1 oktober 2023.

Vi har bland annat fått gehör för våra åsikter gällande elprisstödets utformning:

  • Högst återbetalning till södra Sverige (SE4)
  • Att både näringsliv och privatpersoner får återbetalning
  • De elintensiva branscherna får störst del av stödet då det baseras på antalet förbrukade kWh.

Elprisstödets utformning är bra och går i linje med det vi arbetat för. Men detta är bara den del som handlar om Svenska kraftnäts kapacitetsintäkter. Ett äkta pristak eller ersättning för utebliven produktion måste hanteras genom statens finanser. Pausade energiskatter eller stilleståndsersättning kan vara en väg, säger Per Tryding, vVD och policychef på Handelskammaren.

Läs mer om Handelskammarens arbete om el och energi här.

0