Stöd till elintensiva företag

Från och med den 6 mars kan elintensiva företag ansöka om elkostnadsstöd. Stödet riktar sig till företag som använder mycket el i sina processer och har drabbats hårt av höstens höga elpriser. På Energimyndighetens hemsida kan du läsa mer om stödet samt räkna ut hur mycket ditt företag kan få i elkostnadsstöd. Till Energimyndigheten >

Ansökan kommer vara öppen till och med 17 april 2023.

Kort om elkostnadsstödet:

  • Företag som använder minst 0,015 kWh per omsatt krona (exklusive uppvärmning) är berättigad stöd.
  • Definitionen av elintensivt företag är vald utifrån elanvändningen, inte bransch.
  • Stödet gäller för perioden oktober–december 2022.
  • Kostnaderna måste uppgå till minst 50 000 kr för att stödet ska betalas ut.
  • Regeringen har avsatt 2,4 miljarder till elkostnadsstödet under 2023.

Vill du veta mer om bakgrunden till elkostnadsstödet, klicka här.

0