Diplomutbildningens två nya alumner

I snart 12 år har har vi erbjudit Diplomutbildningen till våra medlemsföretag. Diplomutbildningen ger företag en möjlighet att stärka sina medarbetares praktiska kunskaper för att hantera företagets internationella affärer. I utbildningen samlar vi sex olika delkurser som berör: export, import, ursprungsregler, leveransvillkor, utlandsbetalningar och kontraktsskrivning. Tillsammans ger de en bra grund för att få en ökad helhetsförståelse och kunskap för hur man ska hantera företagets export- och importaffärer rent praktiskt. Diplomutbildningen avslutas med ett skriftligt prov. Med godkänt resultat får deltagarna ett diplom som ger bevis på att man har goda kunskaper inom export- och importhantering.

Några som nyligen har avslutat utbildningen är Marco Iu och Didrik Klein PasmaAlemtek.

Vi på ALEMTEK består av 6 personer och ingen på företaget är expert inom ämnet import- och export. Handelskammaren har därför länge varit en viktig resurs för oss gällande frågeställningar kring import och export. Per Anders är otroligt kunnig inom ämnet och har alltid gett oss bra och pedagogiska svar på våra frågor. När vi fick reda på diplomutbildningen och dess innehåll kändes det självklart att jag och Didrik skulle delta. Utöver de ingående kursernas innehåll var det många frågeställningar som togs upp i deltagarnas vitt skilda verksamheter, vilket ledde till att vi alla lärde oss mycket genom varandras erfarenheter. Efter utbildningen har vi nu en mycket större förståelse kring hur de olika delarna inom import och export fungerar. Alla medarbetare på ALEMTEK som ska att arbeta med import och export kommer att genomgå diplomutbildningen. Vi kan starkt rekommendera denna för alla som vill öka sina praktiska kunskaper inom ämnet, säger Marco om utbildningen.

Är du också intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom export- och importfrågor? Läs mer om vår Diplomutbildning här

0