Ryssland – nya handelsflöden, EU-nyheter, Stoppa narkotikainflödet

Internationellt Nyhetsbrevet summerar de senaste händelserna inom handel. Vill du ha nyhetsbrevet direkt i inkorgen? Fyll i dina uppgifter i boxen nedan.


Nyhet! E-utbildningen ”Inte i min last!”

Arbetar du med transporter eller spedition? Vet du att ett av de vanligaste sätten att smuggla in narkotika till Sverige är via lastbilar eller containrar? Här utnyttjas det legala godsflödet och väletablerade transportföretag blir utnyttjade i smugglingen. Tillsammans med Tullverket, Polisen och Länsstyrelsen Skåne har vi tagit fram E-utbildningen ”Inte i min last!” som ger alla som kommer i kontakt med transportflödet av varor verktyg för att upptäcka när kriminella försöker utnyttja det. Tipsa gärna dina kollegor – tillsammans kan vi göra skillnad i kampen mot narkotika! 
>> För mer information och anmälan till utbildning


Tionde sanktionspaketet mot Ryssland

I slutet av februari antog EU sitt tionde sanktionspaket mot Ryssland. Paketet innehåller ytterligare exportförbud bland annat på tunga lastbilar, elgeneratorer, radar, byggnadsmaterial till broar, elektronik och delar till flygindustrin. Värt att notera är att EU numera har exportförbud på nära hälften av de varor som exporterades till Ryssland under 2021. Värdet på varorna som nu inte längre får exporteras till Ryssland uppgår till 11,4 miljarder euro. Det finns även importförbud på många varor från Ryssland.
>> Läs EU-kommissionens sammanställning av det tionde sanktionspaketet
>> Läs Europaportalens sammanställning

Uppdaterad information kring sanktionerna finns även på Tullverkets hemsida och Kommerskollegium.


Handel med Ukraina

Ukrainas tullmyndighet har tagit fram ett informationsblad om vilka gränsövergångar in och ut ur Ukraina som är säkra att använda och vilka former av garantier som behövs för transitering. >> Mer information på Tullverkets hemsida

Håll dig uppdaterad om kommande förändringar för import & exportflödet

Just nu sker många förändringar inom tullområdet då de sista delarna av EU:s tullkodex ska implementeras. På Tullverkets hemsida kan du följa och hålla dig uppdaterad om när olika delar av ditt import- och exportflöde påverkas. >> Till planen för införandet av Tullkodex


De ryska sanktionernas påverkan på handelsflöden

Kommerskollegium har i ett PM analyserat hur sanktionerna påverkat svensk och europeisk handel samt effekterna på Ryssland och Belarus. Bland annat har man tittat på vilka nya länder som har ersatt Ryssland som leverantörsland. Där framkommer exempelvis att i Sverige har konstgödsel börjat importeras i högre utsträckning från Norge, Jordanien, Israel och Marocko. Inom hela EU har andelen konstgödsel ökat från Egypten, Algeriet, Trinidad och Tobago samt Kanada. När det gäller stenkol kommer det nu, i högre utsträckning än 2021, från Sydafrika, Colombia och Kazakstan.
>> Läs mer i rapporten Ett år efter invasionen av Ukraina


Tekniska standarder i den nya geopolitiska verkligheten

Entreprenörskapsforum presenterade i slutet av mars en policysammanfattning kring hur standarder alltmer påverkas av den nya geopolitiska spelplanen. Politiskt har standarder blivit strategiskt viktiga, särskilt när det gäller kritisk ny teknologi. Denna förändring kan påverka hur EU hittills arbetat med framtagande av nya standarder. >> Läs rapporten ”Technical Standardization and Innovation in a changing Geopolitical Landscape”


Nyhet Grundkurs: PDA / Dual Use och Exportkontroll

Denna tvådagars utbildning ger en praktisk introduktion till det omfattande regelverk som finns kring exportkontroll och sanktioner. Den fokuserar på EU:s och USA:s regelverk.

Vi går igenom praktiskt hur du identifierar om produkter berörs av exportkontroll och hur du sätter upp rutiner för att hantera dessa varuflöden korrekt. Likaså går vi igenom hur du screenar ditt företags transaktioner mot olika sanktioner. Vi visar var du hittar information om EU:s och USA:s lagstiftning på området. >> För mer information och anmälan

Ny batteriförordning på gång

I december enades EU-parlamentet och EU:s ministerråd om en ny förordning som ska göra batterier inom EU mer hållbara och cirkulära. Nu pågår de sista stegen av godkännande innan den träder i kraft. Förordningen innebär bland annat att det införs krav på att genomföra “due diligence” för att förhindra och begränsa negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö. Kravet omfattar inte SME-företag. ETI Sweden har sammanställt vad de utökade “due diligence”-kraven innebär. >> Läs sammanfattningen


Globala ekonomiska utsikter

Business Sweden presenterar regelbundet sin analys över den globala ekonomiska utvecklingen. I mars kom årets första utgåva och där lyfts det fram att Asien ser ut att bli tillväxtmotorn 2023 medan västländerna får det tuffare. Deras prognos är att Kina kommer få en BNP-tillväxt på 4,5 procent i år. I analysen kan du även läsa mer om utvecklingen i olika världsdelar.
>> Läs hela analysen


EU-Thailand

EU och Thailand återupptar förhandlingarna om ett frihandelsavtal. Förhandlingarna har legat på is sedan 2014 då det skedde ett militärt maktövertagande i landet.
>> Läs mer

Nya statsstöd som svar på IRA

Som ett svar på amerikanska “Inflation Reduction Act” har EU valt att uppdatera sina regler för statsstöd. Detta innebär bland annat att statsstöd kan ges för tillverkning av batterier och solpaneler. Även nivåerna på statsstöden höjs. >> Läs mer


Var är Indien rent handelspolitiskt?

EU och Indien har återupptagit förhandlingarna om ett frihandelsavtal. I ett PM framtaget av Kommerskollegium har man analyserat hur Indien agerar rent handelspolitiskt och vilka förväntningar vi kan ha på de påbörjade förhandlingarna.
>> Läs ”Att förstå Indiens handelspolitik – förutsättningar för djupare relationer mellan Indien och EU samt samarbete i WTO”


EU:s nya strategi för konkurrenskraft

I konkurrensstrategin identifierar EU-kommissionen nio nyckelområden för att EU ska bli långsiktigt konkurrenskraftigt. De sätter även upp 17 mål på områdena. Bland annat vill man ta bort hinder som förekommer på den inre marknaden för tjänster, öka andelen återvunnet material, öka handeln med andra länder och öka andelen förnybar energi.
>> Läs mer i sammanställningen hos Europaportalen


Kritiska råvaror

EU har tagit fram en ny rättsakt med syfte att säkerställa EU:s tillgång till säker och hållbar försörjning av strategiskt viktiga råvaror. Där fastställer man bland annat procentsatser kring hur mycket som ska utvinnas inom EU och hur man ska minska beroendet av enskilda länder i tredje land.
>> Läs mer om EU:s plan för kritiska råvaror


Net Zero Industry Act

I mars presenterade EU ytterligare delar av sin industriplan som är en del av den gröna given. I “Net Zero Industry Act” sätter man bland annat upp mål att minst 40 procent av viss grön teknik ska produceras inom EU. Man sätter även upp mål att minska regelbördor och korta tillståndsprocesser för åtta gröna teknologier. Solpaneler, batterier, koldioxidinlagring, värmepumpar, vindturbiner och vissa typer av småskaliga modulära kärnreaktorer är exempel på grön teknik.  
>> Läs mer i Europaportalens sammanfattning

Du kan även lyssna på SNS och Sieps webbinarium där Harry Flam, Professor emeritus i internationell ekonomi från Sieps, förklarar de förslag som nu kommit från EU-kommissionen som ett svar på USA:s “Inflation Reduction Act” och Kinas gröna industripolitik. >> Lyssna på sändningen


Podd: EU:s nya industriplan

I Sieps poddavsnitt 52 diskuterar man EU:s nya industriplan. Industriplanen, som är en del av EU:s gröna giv, ska bidra till att EU blir klimatneutrala 2050. Anders Ahnlid, generaldirektör på Kommerskollegium, diskuterar tillsammans med Mats Engström, senior rådgivare Sieps, innehållet i planen och olika faktorer som påverkat innehållet i den, bl.a. det amerikanska lagpaketet “Inflation Reduction Act”.
>> Lyssna till podden


Windsoravtalet

EU och Storbritannien har nått en ny preliminär överenskommelse kring Nordirland. Den nya överenskommelsen, kallad Windsoravtalet, ska nu godkännas på båda sidor innan den kan börja gälla. Förhoppningen är att man ska göra varuflödet mellan Storbritannien och Nordirland smidigare för gods som ska stanna på Nordirland.

>> Läs Europaportalens sammanfattning
>> Läs överenskommelsen på brittiska myndigheters hemsida
>> Läs hur det påverkar olika sektorer på brittiska myndigheter hemsida


Förpackningsnyheter

Ta del av Tysk-Svenska Handelskammarens senaste nyhetsbrev Recycling där de bland annat berättar om det nya förslaget till förpackningsförordning. De informerar även mer om det tyska förpackningsregistret som växer. >> Läs hela nyhetsbrevet


Guidelines till Incoterms® 2020

ICC har släppt en vägledning till Incoterms® 2020. Guiden beskriver skillnaderna mellan de olika leveransvillkoren enligt Incoterms® 2020. Det finns även tydliga kommentarer till hur de olika villkoren ska användas samt en översikt på vad köpare respektive säljare har för åtaganden. Önskar du köpa ett exemplar av boken finns den nu till försäljning hos oss. Till beställningen av Guidelines till Incoterms® 2020.
>> Guide to Incoterms 2020 (Pris för medlemmar) – Handelskammaren


0