Dags att prata generationsskifte

Författare: Sarah Mesch. Foto: Roger Nellsjö. Artikeln publicerades i Sydsvenskt Näringsliv #2 2023.

Familjeföretag är den vanligaste företagsformen i världen. Ungefär hälften av alla företag i EU är familjeägda. Likt alla olika typer av företag har ägarna i ett familjeföretag ett enormt ansvarstagande. Det handlar om allt från strategier, ledarroller till risktagande. Men när man ska prata om vad som händer vid ansvarstagandets slut blir det ofta tyst, samtidigt som frågan om vad man vill göra längre fram i livet driver samtalet vidare. Varför vill vi inte prata om generationsskifte?

Generationsskifte handlar om hur vi skiftar en förmögenhet, ett ägande eller företag från en generation till en annan. Helena von der Esch arbetar dagligen med dessa frågor som Senior Family Advisor på Formue.
Vi måste bli bättre på att prata om pengar och ägande. Fast det är en stor del av deras liv, så drar sig både män och kvinnor i familjeföretag för att diskutera det, säger Helena.

Kvinnor tar en allt större plats på den demografiska kartan när det kommer till leda företag och förvalta förmögenheter. I Formues rapport ”Scan her wealth” frågades 405 kapitalstarka kvinnor i Danmark, Norge och Sverige om deras syn på arv och generationsskifte
Anledningen till att vi valde kvinnor som målgrupp var att det sker en global förändring kopplat till företags omställning och utveckling. Kvinnor spelar här en viktig roll, då de exempelvis ofta är mer angelägna att investera i gröna bolag utan att ge avkall på avkastning. De är bättre på att tänka långsiktigt och för varje år som går skapar kvinnor en alltmer betydande förmögenhet. Även om skillnaden mellan kvinnor och män är fortsatt stor.

Rapporten visar att flera av kvinnorna redan varit med om ett generationsskifte, men vad de vill uppnå i kommande skifte varierar. 10 procent säger att det är viktigt att företaget stannar i familjen och 47 procent ser det som viktigt att alla får lika mycket.

Är de förberedda? Nja, en tredjedel av de svenska kvinnorna svarade att de inte har förberett inför generationsskiftet, vilket är den lägsta siffran bland länderna. Trots att andelen som är förberedda är låg, svarade 90 procent av kvinnorna att de inte är oroliga inför generationsskiftet.
När vi gick igenom statistiken blev vi förvånade. Kvinnor som i vanliga fall är väl förberedda visade inga som helst ”sence of urgency”. Detta oroar mig som rådgivare.

Helena understryker att vid diskussioner om generationsskifte bör fokus inte enbart ligga på finansiella tillgångar. En transaktion från ett konto till ett annat kan göras på några sekunder. Det essentiella ligger i immateriella ting och kunskaper.
Det viktigaste är att överföra sunda värderingar, förståelse för kulturen och förstå vilka som byggde upp företaget och/eller förmögenheten. Vilka är vi som familj och vad har vi för värderingar som vi vill föra vidare? Detta tar tid och kan inte göras med bara en transaktion.

Den rätta tidpunkten är nu. Börja redan idag fundera och diskutera med de personer som är viktiga att involvera.

Helena von der Esch

Vid frågan om när ett generationsskifte ska påbörjas blir svaret bestämt.
Den rätta tidpunkten är nu. Börja redan idag fundera och diskutera med de personer som är viktiga att involvera. Se till att alla som ska engageras är med på samma sida. Ha en öppen kommunikation och kom även ihåg att involvera styrelsen och ledningen, säger Helena.

Hur ser generationsskifte ut i verkligheten?

Charlotte Ljung är grundare och VD för det prisbelönta företaget Endbright som ger rådgivning vid skilsmässa eller separation. Charlotte driver även tillsammans med sina tre syskon säng- och möbeltillverkaren DUX. Att leda och driva ett företag tillsammans med familjen har varit en positiv resa för Charlotte.
Det är en ynnest att jag och mina bröder i fjärde generation är del av ett familjeföretag där vi jobbar sida vid sida. Vi har vuxit upp med att diskutera affärer vid middagsbordet, vilket har präglat mig som person. Självklart har det i perioder varit utmanande men det har gett mig en god grund att stå på i mitt företagande.

Att tidigt bjuda in familjemedlemmar i diskussioner om företaget anses vara en av de bästa skolorna inom entreprenörskap. Inte bara att få vara med i beslutsprocessen, utan också tillåtelsen att göra misstag och korrigera de tillsammans.
Jag ser redan nu att entreprenörskapet har smittat av sig till mina barn. För en tid sedan hörde jag dem diskutera i baksätet om de vill jobba med DUX eller Endbright när de blir stora. Jag blev så stolt.

I syskonskaran är Charlotte ensam om att starta upp och driva eget företag vid sidan av familjeföretaget. Under resan med Endbright har hon tagit med sig flera erfarenheter från DUX, samtidigt som hon också har fått bygga ledarrollen på nytt.
Jag har haft förmånen av att få viss övning. Jag märkte tidigt att jag många gånger har kunnat gå på min intuition och tidigare erfarenheter. Det har gett mig en viss snabbhet och effektivitet, avslutar Charlotte.

0