Internationellt Nyhetsbrev: Nya dokumentkrav, CBAM-information, Nya vägledningar kring de ryska restriktionerna


Nytt dokumentkrav import av järn- och stålvaror

Från och med den 30 september krävs ett nytt dokumentkrav för att kunna importera vissa järn- och stålprodukter till EU. Som importör måste du kunna styrka att varorna du importerar inte innehåller material av ryskt ursprung. Detta kan importören göra genom bland annat ett MTC (Mill test certificate). Även andra dokument kan godtas om de visar ursprunget för järnet och stålet som använts. Finns ingen dokumentation som styrker icke ryskt ursprung eller om dokumentationen inte innehåller tillräckliga uppgifter kommer varan inte kunna importeras. På Tullverkets hemsida finns mer information och länkar till EU:s vägledning. Observera att under 2024 kommer fler produkter omfattas.
>>Läs mer på Tullverkets hemsida


Vägledning till europeiska företag kring åtgärderna mot Ryssland

Införda åtgärder från EU mot Ryssland är omfattande och Ryssland försöker på olika sätt kringgå dem. Detta kräver att europeiska företag måste genomlysa sina affärer mer noggrant för att inte bryta mot EU:s lagstiftning och för att inte kritiska komponenter ska nå Ryssland. För att hjälpa företag har EU tagit fram en vägledning för företag. Ta del av Guidance for EU operators: Implementing enhanced due diligence to shield against Russia sanctions circumvention
Ta även del av senaste listan över komponenter som man hittat i ryska militära system i Ukraina och där det finns införda åtgärder.
>>Se List of Common High Priority Items
EU har även publicerat en lista på industrivaror där man infört restriktioner och där man nu ser nya handelsmönster via tredje land vidare till Ryssland. Ta del av EU:s lista med dessa varor. >>Se listan Economically critical goods list


CBAM-informationsmaterial

Det är nu klart att Naturvårdsverket blir CBAM-myndighet i Sverige. CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, innebär att vissa importvaror till EU (Cement, Elektricitet, Gödselmedel, Järn & Stål, Aluminum, Vätgas) kommer behöva redovisa varornas koldioxidutsläpp vid import. Första redovisningen ska lämnas den 31 januari 2024 och omfattar fjärde kvartalet 2023. På Naturvårdsverkets hemsida finns nu mycket information för importörer som berörs av CBAM.
>>Till Naturvårdsverkets CBAM hemsida
EU tar nu också fram en mängd informationsmaterial, e-learningskurser samt webbinarier. På deras hemsida fylls löpande på med information. Inspelningar av sektorspecifika webbinarier publiceras löpande. Se EU:s hemsida för Carbon Border Adjustment Mechanism. Välj E-Learning för att ta del av nyligen inspelade informationstillfällen. Nedan är direktlänkar för Aluminium och Cement, ytterligare kommer inom kort för bl.a. Järn & Stål, Gödningsmedel, Vätgas och Elektricitet.
EU:s CBAM webbinarium om Aluminium
EU:s CBAM webbinarium om Cement
Fler publiceras löpande här


Schweiz tar bort tullar

Från och med 1 januari 2024 tar Schweiz bort tullar på industrivaror. Syftet är att underlätta för import av insatsvaror till industriföretag i landet och sänka kostnaderna för tillverkare. På schweiziska myndighetens hemsida kan du läsa frågor och svar kring borttagandet. >> Läs mer

Storbritannien publicerar vägledning ”The Border Target Operating Model”

I mitten av september publicerade Storbritannien sin vägledning ”The Border Target Operating Model” där man beskriver hur importprocessen till Storbritannien ska förändras. Förändringarna ska gradvis införas från slutet av januari 2024. >>Läs mer


Internationella vägtransporter med gods

Under denna utbildning går vi igenom regelverken kring vägtransporter CMR-konventionen, Lagen om inrikes vägtransport och NSAB 2015. Vi har ett praktiskt fokus under utbildningen kring frågor som rör ansvar, dröjsmål, försäkring och ersättning. Vilket ansvar har säljare/avsändare, köpare/mottagare och transportören exempelvis för uppkomna skador och när övergår ansvaret? Vi går igenom vad som ska göras rent praktiskt om något händer med godset och när du måste göra det. Vi går också igenom de långtgående begränsningar som finns för transportörens ekonomiska ansvar för olika händelser. Det utökade beställaransvaret och domen kring NSAB 2015 från Högsta domstolen belyses också. >>För mer information och anmälan


Sök Brexitersättning senast 30 november

Nu är det sista chansen att söka ersättning för Brexitrelaterade kostnader som ditt företag haft. På ESF-rådets hemsida kan du läsa mer om hur du ansöker samt anmäla dig till kostnadsfria webbinarier. >>Läs mer

ICS2 varor med flyg

Från och med den 2 oktober ska varor som ankommer till EU med flyg lämna sin summariska införseldeklaration i det nya centrala gränssnittet. Det är transportören som ansvarar för att lämna uppgifterna i systemet som heter Common Repository. >>Läs mer


Varuhandel med USA: Tull, moms och US Tax Växjö och Malmö

Under denna föreläsning följer vi en varuförsäljning från EU till USA och belyser vanliga frågeställningar och fallgropar kopplade till moms- och tullhantering samt amerikanska skattefrågor som blir aktuella vid försäljning på den amerikanska marknaden. Föreläsare är experter från PwC.
För mer information och anmälan: Växjö 8 november och Malmö 10 november


Svagare tillväxt i EU

EU reviderar ner sin ekonomiska BNP-prognos för 2023 och 2024. I senaste prognosen bedömer man att BNP växer 0,8 procent i år och 1,4 procent nästa år. Den höga inflationen har haft större påverkan än man bedömde senaste på den privata konsumtionen. Samtidigt utvecklas den tyska ekonomin svagt.
>>Läs mer på Europaportalens hemsida

Exportchefsindex faller

När Business Sweden presenterar sitt Exportchefsindex för tredje kvartalet faller det återigen. Denna gång med 5,5 enheter till 46,7. Det som är särskilt anmärkningsvärt är att delindexet kring förväntad exportefterfrågan från Asien och Oceanien faller med hela 24,1 enheter till 35,6 vilket är den lägsta nivån sedan mätningarna började. Ta del av hela analysen av exportchefsindex för tredje kvartalet 2023 i ”Motvind från Öst”


Globala ekonomiska utsikter ”Inbromsning i världsekonomin”

I årets andra utgåva av Globala Ekonomiska Utsikter framtagen av Business Sweden konstaterar dem att vi har ett tufft år framför oss. Geopolitiska spänningar, en avmattning på viktiga exportmarknader såsom den tyska marknaden och den höga inflationen i Sverige påverkar svensk ekonomi negativt. De ser även att både USA och Kina tappar fart. En ljusglimt är Indien som växer.
>>Läs hela analysen


EKN ser också svagare exportökning

I sin senaste omvärldsanalys ser Stefan Karlsson, chefsanalytiker EKN, också att svensk export tappar fart även om 2023 fortfarande ser ut att kunna bli ett positivt exportår. I sin analys lyfter även EKN upp Indien som ny etablerad tillväxtmotor i Asien. Stefan lyfter även fram några omvärldsfaktorer som kan påverka den globala utvecklingen under kommande år. Han nämner det amerikanska presidentvalet, den nya asiatiska tillväxten som framförallt drivs av stark inhemsk efterfrågan i flera ASEAN-länder, klimatförändringarnas påverkan på världshandeln och den ökade efterfrågan på råvaror som är viktiga i den gröna omställningen och risker kopplade till den efterfrågan.
>>Läs mer

Slutförhandlingar kring viktiga råmaterial

EU-parlamentet har nu enats om sin position inför de kommande förhandlingarna med ministerrådet kring EU-kommissionens förslag om att säkra tillgången till kritiskt råmaterial. Förslaget syftar till att identifiera råmaterial som krävs i den gröna omställningen och samtidigt att minska beroendet av identifierade råmaterial från enskilda länder utanför EU. Råvaror som identifierats är bl.a. litium, kobolt och magnesium. Nu hoppas man nå en överenskommelse innan årsskiftet. >>Läs mer


Produktsäkerhetskonferens ”Din produkt – Ditt Ansvar” i Malmö

För första gången hålls Marknadskontrollrådets årliga konferens ”Din produkt – Ditt ansvar” i Malmö. Årets tema är ”Nya regler – ny teknik” och på plats finns bl.a. representanter från Tullverket, Swedac, Elsäkerhetsverket, Kemikalieinspektionen, Arbetsmiljöverket, Konsumentverket och Energimyndigheten. I år går man bl.a. igenom den nya Maskinförordningen, kommande regelförändringar i Produktsäkerhetsförordningen, kemikalielagstiftning, Ekodesignskrav, regelverk kring elprodukter men du får även lära dig mer om hur Tullverket kontrollerar importvaror avseende produktsäkerhet. Halvdagskonferensen är kostnadsfri och ger stora möjligheter att diskutera olika frågeställningar direkt med myndigheterna.
>>För mer information och anmälan


”State of the Union 2023”- talet med Ursula von der Leyen

I sitt årliga tal ”State of the Union” lyfte hon bland annat framgångar med nyligen avslutade frihandelsavtalsförhandlingar med Nya Zeeland, Chile och Kenya. Ambitionen är även att avsluta förhandlingarna med Australien, Mexico och Mercosur i år. Därefter blir fokus på Indien och Indonesien. Hon berättade även att man kommer inleda en antisubventionsundersökning mot elfordon från Kina som är kraftigt subventionerade och som påverkar tillverkare på EU:s inre marknad negativt. Ta del av Ursula von der Leyens ”State of the Union 2023”

Leveransvillkor Incoterms 2020

Vid köp och försäljning använder nästan alla företag någon form av leveransvillkor. Villkoren reglerar bland annat fördelningen av risker och kostnader mellan säljare och köpare, vem som ska sköta kontakterna med transportör, försäkringsbolag samt tullmyndigheter i Sverige och utlandet. Under denna kurs går vi igenom de olika villkoren enligt Incoterms® 2020 för att du ska kunna välja rätt villkor till dina framtida affärer. >>För mer information och anmälan


Internationellt Nyhetsbrevet summerar de senaste händelserna inom handel. Vill du ha nyhetsbrevet till din inkorg? Fyll i dina uppgifter i boxen nedan.

0