Efter Handelskammarens möte med regeringen: ”Ronneby flygplats kvar i statlig regi”

I regeringens flygplatsutredning från i våras föreslogs att statens ägande av Ronneby flygplats skulle upphöra. Något som i värsta fall skulle kunna leda till nedläggning om ingen privat aktör tar över. Nu går regeringen emot utredningsförslaget och meddelar idag att flygplatsen blir kvar i statlig regi. En seger för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och naturligtvis medlemsföretagen i regionen.

Det är glädjande att infrastrukturminister Andreas Carlson lyssnat till oss och låter Ronneby flygplats fortsatt ingå i det statlig systemet. Den utredning som föreslog motsatsen hade stora brister och hade helt missat att Blekinge är ett av de mest exportberoende länen i landet, säger Stephan Müchler, VD på Sydsvenska Handelskammaren.

Med en export på 34 miljarder och en tillväxttakt på 20 procent senaste året är god infrastruktur avgörande för Blekinges fortsatta utveckling. Det var ett av flera argument som lyftes fram när vår VD Stephan Müchler, landshövding Ulrica Messing och regionstyrelsens ordförande Christina Mattisson i maj mötte Infrastrukturminister Andreas Carlsson (KD) för att diskutera Ronneby Flygplats framtid.

Ytterligare argument som lyfts fram kring Ronneby flygplats framtid är att den uppfyller Natos högt ställda krav på samhällsskydd och beredskap. Många affärsresenärer i regionen är också beroende av att kunna dagspendla mellan Blekinge och Stockholm.

Vilka argument som ligger till grund för regeringen besked att låta flygplatsen vara kvar i statliga Svedavias regi väntas under dagen släppas i ett pressmeddelande.

Infrastrukturminister Andras Carlsson (KD) kommer under dagen till Blekinge för att träffa landshövdingen, regionledningen och Handelskammarens styrelseledamot Helena Lönegård, som är platschef på Saab Kockums Karlskrona.


Bild: Svedavia/Ronneby Flygplats (fotograf Peter Phillips)

0