Internationellt Nyhetsbrev: Utökade efterkontroller import, Utsläppshandeln, Förändringar tullområdet

Möt vår nya kollega Malin Madsen

I januari välkomnade vi vår nya specialist inom internationell handel – Malin Madsen. Malin har arbetat länge med frågor kopplade till internationell handel och brinner för tullfrågor. I sin senaste tjänst hos ett större tullombud har hon arbetat som konsult och bland annat hanterat anpassning av system och rutiner till följd av förändringar på tullområdet. De senaste åren har hon även utbildat blivande tullspecialister på YH-utbildningar runt om i landet.

Framöver kommer du kunna träffa Malin när hon håller våra regelbundet återkommande utbildningar inom internationell handel. Malin har även möjlighet att hålla företagsanpassade utbildningar. Kontakta gärna Malin om du vill diskutera möjliga upplägg. Stöter du på praktiska frågor kring tull och internationell handel i ditt dagliga arbete får du gärna höra av dig.
>>Kontakta Malin Madsen


Utökade efterkontroller av import – utöka dina kunskaper

Under 2023 krävde Tullverket in 97 miljoner kronor i samband med efterkontroller av import. Detta är en ökning med 34 procent och man har nu beslutat att under 2024 öka antalet efterkontroller framförallt mot nya importörer. De fel som upptäcks rör bland annat att företag beskriver varor, varornas ursprung och användning fel eller uppger ett för lågt värde. Detta kan göra att tullavgifterna beräknas för lågt. >>Läs Tullverkets pressmeddelande

Klassificeringskurs Växjö och Malmö: Vid tullrevision och eftergranskning är varukoden en av de uppgifter som Tullverket kontrollerar. En felaktig varukod kan utlösa en kedja av följdfel som i sin tur kan leda till kostsamma och kännbara påföljder. Trots det är det många företag som använder sig av inaktuella och felaktiga varukoder. Vill du bli säkrare på hur du klassificerar dina produkter? Läs mer om vår ”Grundkurs i klassificering” som nu under våren hålls i Växjö och Malmö.

Importkurs Malmö: Vill du lära dig mer om hela importprocessen? Vilka förändringar som påverkar importtullhanteringen under 2024? Olika tillstånd för att underlätta import, hur du beräknar importavgifter, klassificering kopplat till import och betydelsen av ursprungsdokumentation? Missa då inte vår heldagsutbildning ”Tullkunskap: Lär dig importera!” den 3 april i Malmö.


Global Risk Report 2024

I den senaste Global Risk Report som presenterades inför World Economic Forum slår experter fast att på längre sikt utgör miljörelaterade risker de största utmaningarna för världen. Här lyfts bland annat riskerna kopplade till extremväder, biologisk mångfald och brist på naturresurser upp som utmanande. På kortare sikt, de närmsta två åren, lyfts risker kopplade till desinformation som den största risken. >>Läs Global Risk Report 2024


Nytt ATA-carnet ansökningssystem

Den 1 mars lanseras ett nytt ansökningssystem för ATA-carneter. Systemet är gemensamt för alla Sveriges Handelskamrar. Du som tidigare haft ATA-carneter kontaktas nu med information inför övergången. Har du frågor? >>Kontakta oss gärna

En ATA-carnet är ett internationellt pass för varor som tillfälligt ska tas in i ett land utanför EU som är med i ATA-konventionen. ATA-carneten underlättar gränspasseringen genom att man bland annat slipper fylla i utländska tullpapper för temporär införsel och deponera pengar för tull och moms hos den utländska tullen. Det är vanligt att använda ATA-carneter när man åker med yrkesutrustning, ska besöka mässor eller demonstrera varuprover för presumtiva kunder. De svenska handelskamrarna utfärdar många ATA-carneter till Norge, Schweiz, Storbritannien, USA, och Turkiet. På vår hemsida kan du läsa mer och du är välkommen att kontakta oss om ditt företags möjligheter att använda ATA-carneter.
>>Läs mer


Uppdatering Exportkontroll

Få en uppdatering kring nyheter och trender på exportkontrollområdet. Våra föreläsare fokuserar på EU, USA och Kina. Hur samordnade är EU och USA:s åtgärder mot Ryssland? Hur skiljer sig USA:s exportkontrollåtgärder mot Kina gentemot hur EU agerar? Det är några av frågorna som belyses. Webbinariet livesänds den 16 februari. >>För mer information och anmälan


Nya ETS2 – utsläppshandelssystemet för vägtransporter, byggnader och mindre industrier

Aktörer som importerar, producerar och distribuerar bränslen är några av de aktörer som berörs av det nya utsläppssystemet ETS2. Även mindre industrier och energibolag som har egna skatteupplag för bränslen omfattas. Systemet är tänkt att börja gälla 2027 men från den 1 januari 2025 bli det rapporteringsskyldighet för berörda aktörer och tillstånd från Naturvårdsverket krävs. Aktörer behöver även ha en godkänd övervakningsplan. För de aktörer som påverkas är det viktigt att känna till inom vilka sektorer bränslet som de tillgängliggör kommer att användas.
>>Läs mer om ETS2


Utbildningsfilmer om utsläppshandeln

Naturvårdsverket har tagit fram ett antal kortare och längre informationsfilmer som ger detaljerad information till handläggare, både nya och rutinerade, kring hur man fyller i bland annat övervakningsplaner och utsläppsrapporter i EU ETS Reporting Tool.
>>Till filmerna


CBAM: Rapporteringsmetoder

På sin skatteblogg skriver PwC om de olika metoderna som CBAM-rapporteringsskyldiga företag kan använda. De ger även en översiktlig beskrivning av CBAM-övergångsperiodenens krav. >>Läs artikeln


Omvärldsspaning med Utrikesdepartementet

Tillsammans med Utrikesdepartementet bjuder vi in till ett webbinarium där de ger en omvärldsspaning kring vad som händer på hållbarhetsområdet i andra delar av världen. De tar även upp hur omvärlden reagerar på EU:s lagstiftning, som även påverkar leverantörer i tredje land. Många företag inom EU upplever att det är omfattande lagstiftning på hållbarhetsområdet som nu införs och en del frågor upplevs som nya. Våra föreläsare kommer beskriva hur företag, särskilt SME-företag, kan få hjälp och stöd att hantera frågor såsom hur man ska genomlysa sina leverantörskedjor avseende bland annat negativ påverkan på mänskliga rättigheter.
>>För mer information och anmälan


Nya exportsystemet
– nya handledningar

I höst införs det nya exportsystemet. Det produktionssätts den 1 oktober 2024 med en införandeperiod fram till den 2 december 2024. Nu har Tullverket släppt handledningar för det nya systemet. Handledningarna omfattar anmälan av varor till utförselkontoret, standardtulldeklaration för export och meddelande om varornas utförsel.
>>Ta del av handledningar och läs mer om det nya exportsystemet

Framflyttat slutdatum för omställningen av järnvägstransport

Det nya slutdatumet för övergången till NCTS fas 5 för järnvägstransporter blir den 1 maj. För vissa typer av gods från Norge till Sverige kommer det finnas möjlighet att lämna en tulldeklaration i förväg förutsatt att vissa villkor uppfylls. >>Läs mer


Transiteringssystemet NCTS fas 5 i gång

Den 28 januari skedde övergången till transiteringssystemet NCTS fas 5 i Sverige. Tullverket meddelar att i NCTS fas 5 är det alltid Malmö, SE000050, som ska anges som avgångs- och destinationstullkontor när en transitering startas eller avslutas med tillståndet godkänd avsändare eller godkänd mottagare. Tullverket har även sammanställt praktiska frågor kring tiden efter övergången på sin hemsida.
>>Se Tullverkets sammanställning


Svensk export tappar andelar av global export

Efter 2020 har svensk export tappat marknadsandelar av global export. Det visar Business Sweden i sin rapport ”Swedish Exports lose market share – Global Export 2023”. Inom områdena kemi, farmaceutiska och stål ökar dock Sverige sina andelar. Kina, USA och Tyskland är de tre största exportörerna i världen och står för ungefär en tredjedel av global export av varor.
>>Läs mer i rapporten


Utmaningar kopplade till
mänskliga rättigheter

Institute for Human Rights and Business (IHRB) har listat tio områden med kritiska utmaningar de kommande åren som är kopplade till mänskliga rättigheter där företags agerande blir av stor vikt. Några av områdena som lyfts är bl a jordbruk, kontor, online, fabriker, städer, gruvor och hav.
>>Läs mer om riskerna kopplade till de olika områdena på IHRB:s hemsida


Increasing compliance challenges in your China operations

The so-called Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) would oblige EU companies to conduct due diligence not just on their own operations, but also on the activities of their subsidiaries and other entities in their value chains, including Chinese business partners. How do you discuss a “CSDDD due diligence” and potential human rights and environmental violations with your business partners in China? How accustomed and receptive are Chinese companies for the due diligence that EU companies wish to do?
Malmö 27th of February
>>For more information

Transparency Internationals
årliga korruptionsindex

Nu är det årliga korruptionsindexet lanserat av Transparency International. Indexet mäter den upplevda korruptionen i offentlig sektor i 180 länder världen över. Danmark bibehåller sin första plats med minst upplevd korruption. Sverige faller ner i listan till sjätteplats och är sämst i Norden. En bidragande orsak kan vara att den organiserade brottsligheten alltmer infiltrerar samhällsfunktioner och använder företag som brottsverktyg.
>>Läs mer om Sveriges placering på svenska Transparency Internationals hemsida
>>Se världskartan och den globala rapporten på Transparency Internationals hemsida


Inkomst- och bolagsskatt vid försäljning i USA

I en artikel på PwC:s företagsblogg kan du läsa om när det kan uppstå deklarationsskyldighet på delstatsnivå i USA för svenska företag. Artikeln beskriver skillnaden mellan fysiskt och ekonomiskt nexus till en delstat och vad som kan föranleda att deklarationsskyldighet kan uppstå även för svenska företag.
>>Läs mer

Sök bidrag för varumärkes-
och patentkostnader

Nu kan SME-företag, små och medelstora företag, söka medel för att minska sina kostnader relaterade till skydd av varumärke, design och patent genom att söka medel i EUIPO:s SMF-fond. Nytt för i år är att man kan söka bidrag för konsultkostnader i samband med en patentansökan. På Patent- och registreringsverkets hemsida kan du läsa mer och även se en informationsfilm kring hur du kan ansöka.
>>Till PRV:s hemsida


Klassificering, Leveransvillkor, Import, Ursprungsregler

Nedan är några av vårens kommande utbildningar inom internationell handel. En nyhet i vårt kursutbud är grundkursen i klassificering. Vi kan även under våren erbjuda en genomgång av standardavtalet Orgalime S 2022.

Grundkurs i klassificering – Växjö 13 mars
>>För mer information och anmälan
Grundkurs i klassificering – Malmö 11 april
>>För mer information och anmälan
Använder du rätt leveransvillkor? – Malmö 20 mars
>>För mer information och anmälan
Tullkunskap: Lär dig importera! – Malmö 3 april
>>För mer information och anmälan
Standardavtal: Nya Orgalim S 2022 och NL 17 – Malmö 15 maj
>>För mer information och anmälan
Made in Sweden, eller hur? – Malmö 16 maj
>>För mer information och anmälan

0