Hjälp oss hitta Sveriges Bästa Lärare 2024

Nu börjar årets jakt på skolans eldsjälar. Med vårt årliga pris ”Sveriges Bästa Lärare” vill vi uppmärksamma alla de lärare som navigerar yrkets alla utmaningar och som dagligen inspirerar och motiverar sina elever. Nomineringsprocessen är nu öppen.  

Sveriges arbetsmarknad genomgår just nu snabba förändringar och nya utmaningar i en alltmer digitaliserad och global värld. Här intar läraryrket en central position. I ljuset av detta har priset ”Sveriges Bästa Lärare” vuxit i betydelse, som ett verktyg för att erkänna de insatser lärare över hela Sverige dagligen gör. 

Från och med 2023 har prissumman höjts till 25 000 kronor, vilket markerar en ökad uppskattning för mottagarens bidrag till utbildning och yrkesförberedelse. Förändringen skall synliggöra en djupare förståelse för läraryrkets komplexitet och dess kritiska roll i att förbereda unga människor för framtidens alltmer svårnavigerade arbetsmarknad.  

Detta säger förra årets vinnare Marie Gustafsson: 

”Det är med stor glädje och tacksamhet som jag tar emot priset för Sveriges bästa lärare. Jag känner mig hedrad! Att skapa relationer, vara lyhörd, väcka nyfikenhet och lust till lärandet är något jag arbetar med varje dag med varenda elev. Att inspirera, lyfta, sätta tydliga mål och utmana, får dem att växa, bli nyfikna och vetgiriga.” 

Priset ”Sveriges Bästa Lärare” är tänkt att tjäna som en viktig påminnelse om det arbete som dagligen utförs i klassrum över hela Sverige. Genom att erkänna dessa insatser vill vi stärka en yrkeskår som förbereder och utgör en betydande del av elevernas liv; avgörande för att möta arbetsmarknadens ständiga utmaningar och föränderliga behov. 

Så kan du hjälpa till att hitta Sveriges bästa lärare: 

Maila skola@handelskammaren.com och skriv: 

– Lärarens namn, vilken skola och skolans ort hen jobbar på. 
– Vilka speciella egenskaper har hen som lärare och ledare? 
– Beskriv hur läraren gör undervisningen bättre. 
– Driver hen andra projekt som sticker ut? 

Nomineringsprocessen är öppen t o m 14/4 2024. 

Följ projektet löpande:

Facebook
Instagram
TikTok
LinkedIn

0