Är du Nästa skånska stjärna?

Nu söker EFL Executive Education årets stipendiat till Leading Impact – Executive Management & Leadership Program. Stipendiet ”Nästa skånska stjärna” går till en person från ett företag i Sydsverige som står inför en skarp strategisk utmaning i att utveckla sin verksamhet och navigera in i framtiden. Bakom stipendiet står EFL Executive Education tillsammans med Handelskammaren, PwC Sverige och Sparbanken Skåne.

Att leda i en komplex, snabbrörlig och oförutsägbar värld är något många av dagens ledare brottas med. Den snabbt föränderliga globala miljön, präglad av teknologisk innovation, politisk instabilitet, nya hållbarhetsaspekter och ekonomisk osäkerhet, kräver en ny syn på strategiskt tänkande.

Till Nästa Skånska Stjärna-stipendiet söker vi dig som är mitt i denna komplexa verklighet, redo att ta dig an de strategiska utmaningar som ligger framför dig och din verksamhet. Kanske brottas du med att balansera ekonomisk tillväxt med socialt ansvar och miljömässig hänsyn eller hur du kan dra nytta av nya digitala möjligheter. Du är en person som vill utvecklas, tänka nytt, utforska nya affärsmodeller och metoder som kan hjälpa dig att utveckla dig och din verksamhet.

Sista ansökningsdag är den 31 augusti 2024

Programmets upplägg

Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program är ett 15 månader långt management- och ledarskapsprogram, som levereras av EFL Executive Education i partnerskap med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Programmet består av sammankomster på i snitt 2-3 heldagar per månad i internatform på kursgård i Skåne. Programmet bygger på EFL:s impact-pedagogik som innebär att du som deltagare tar med dig din organisations skarpa strategiska utmaningar in i programmet. Du tränas i att tänka kreativt kring affärsmodeller för att på ett hållbart sätt kunna driva din organisations utveckling på en allt mer snabbföränderlig marknad med nya möjligheter och fallgropar. Programmet ges på engelska och består av såväl svenska som internationella deltagare. För mer information om programmets innehåll och upplägg, se www.leadingimpact.se

Juryn

Vinnaren kommer att utses av en jury bestående av:

  • Malena Carlström, tf vd, EFL
  • Ulrika Dieroff, Affärschef, Handelskammaren
  • Thomas Kalling, Program Director, Leading Impact
  • Kristian Svensson, Press- och IR-ansvarig, Sparbanken Skåne
  • Anne Säfström Lanner, Vice Styrelseordförande, EFL
  • Anders Österberg, Chef Stora Företag och Affärsspecialister, Sparbanken Skåne

I en tid där allt går fort ges nästa Skånska stjärna, med hjälp av stipendiet, en chans att stanna upp och reflektera över en lösning tillsammans med en grupp av kvalificerade deltagare. För Handelskammaren är det viktigt att vara en möjliggörare för fortsatt utveckling av det Sydsvenska näringslivet.” – Ulrika Dieroff, Affärschef på Handelskammaren.

0