Ny Dansk-Svensk Handelskammare vill se bättre samarbete

Dansk Erhverv och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren etablerar nu en Dansk-Svensk Handelskammare. De båda näringslivsorganisationerna vill se bättre förutsättningar för affärer mellan Sverige och Danmark  

Tyvärr finns i dagsläget en mängd olösta och orimliga barriärer som hindrar affärsmöjligheter för svenska och danska företag. Därför etablerar Dansk Erhverv och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren nu en ny gemensam handelskammare, Dansk-Svenska Handelskammaren, som med en stark gemensam röst kommer att fokusera på att få dessa problem lösta. 

”Vi har länge velat och arbetat för att etablera en Dansk-Svensk Handelskammare. Nu är det verklighet, och det är jag mycket glad över. Vi ska arbeta för ett enklare skattesystem, avskaffande av gränskontroller och en bred förstärkning av infrastrukturen. Med den nya Handelskammaren stärker vi handlingskraften bakom det påverkansarbetet,” säger Brian Mikkelsen, adm. direktør (VD) för Dansk Erhverv.

Kräver avtal mellan Sverige och Danmark

För närvarande har våra två länder ingen formell samlingsorganisation. Vanligtvis låter de nationella regeringarna de nordiska samarbetsministrarna hantera gemensamma frågor som rör våra länder.

”Om det verkligen ska ske en utveckling behövs möten och direkta avtal mellan ländernas fackministrar. Det gäller till exempel inom arbetsmarknad, infrastruktur och skatt. Konkret är det exempelvis mycket krångligt att bo i det ena landet och arbeta i det andra. Bara sådant som skatteförhållanden i samband med hemarbete är oerhört komplicerat och så får det naturligtvis inte vara,” säger Stephan Müchler, VD för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

Dansk-Svenska Handelskammaren blir verklighet när Dansk Erhverv och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren undertecknar samarbetsavtalet på Danska Ambassaden i Stockholm. Det sker tisdagen den 5 mars kl. 17:00-18:15.

För ytterligare kontakt, nås Brian Mikkelsen via Dansk Erhvervs pressnummer på (+45) 70228010 eller Stephan Müchler via Sydsvenska Industri- och Handelskammarens kommunikationschef Sarah Mesch på (+46) 040-690 24 02.

0