Möt Malin Madsen

Artikeln publicerades i Sydsvenskt Näringsliv #1 2024. Författare: Thomas Rödin. Foto: Rickard Johansson/Studio E

Hon är statsvetaren som spenderat större delen av sin karriär inom logistikbranschen, och som på fritiden gärna njuter av god mat och dryck. Vi välkomnar Malin Madsen, Sydsvenska Handelskammarens nya strategiska rådgivare inom tull och internationell handel.

Jag är statsvetare i grunden och byggde min egen examen, där jag bland annat även studerade geografiska informationssystem (GIS) och kartritning som lät mig ta fram min kreativa sida. Merparten av min karriär har jag spenderat i logistikvärlden och jag kom in på tullfrågor kring millennieskiftet. Närmast kommer jag från en tjänst som konsult och utbildare på ett tullombudsföretag, berättar Malin.

Hennes företrädare som rådgivare inom tullfrågor på Handelskammaren hade posten i över 30 år. Det kan tyckas som ett par stora skor att fylla, men Malin upplever att det nu finns chans att utveckla och förnya rollen mot bakgrund att det händer så mycket nytt inom tullområdet.
Självklart är jag ödmjuk inför att efterträda någon som innehaft rollen så länge och är så välkänd inom branschen. Samtidigt känns det viktigt att nu sätta min egen prägel och staka ut en väg framåt. Det är så mycket nytt som händer inom tullområdet som påverkar tjänsten, vilket både känns utmanande och otroligt inspirerande.

Just nu pågår implementeringen av en ny lagstiftning inom tullområdet som ska vara på plats vid utgången av 2025. Den kommer att innebära stora förändringar och det finns en osäkerhet bland företagen kring vilka regler som kommer att gälla framöver.
Mitt huvuduppdrag är att arbeta med rådgivning och utbildning i frågor som rör internationell handel inom tullområdet. Implementeringen av den nya lagstiftningen har pågått sedan 2016 och deadlines för olika införanden har vid ett flertal tillfällen flyttats fram. Jag ser som min uppgift att hjälpa våra medlemsföretag att komma ut på andra sidan vid gott mod. Jag vill att de personer inom våra medlemsföretag som jobbar med de här frågorna ska förstå hur förändringarna kommer att påverka deras processer.  

Handelskammaren anordnar olika former av utbildningar inom tullområdet och arrangerar årligen dessutom Tulldagen som är ett samarrangemang tillsammans med Transportindustriförbundet och Tullverket.
Vi erbjuder ett antal olika färdiga utbildningar, både i Malmö och på andra orter. Men vi kan också skräddarsy kurser helt utifrån medlemsföretagens behov och önskemål. I medlemskapet ingår dessutom en timmes gratis rådgivning inom internationell handel och jag välkomnar alla som har frågor eller behov av rådgivning att kontakta mig.

Malin lockades av den variation som rollen innebär och trivs otroligt bra med sina nya kollegor. På fritiden kopplar hon gärna av med mat och vin och promenader ute i naturen.
Jag gillar det faktum att varje dag är oskriven och att man kastas mellan olika ämnen och frågor. Det gör att jag hela tiden måste hålla mig uppdaterad och ständigt utvecklas. Sen hoppas jag så klart även få komma ut och resa en del och besöka våra medlemmar. Vid sidan om arbetet har jag ett stort intresse för att laga mat, och avnjuter den gärna i sällskap av ett trevligt franskt vin. Jag uppskattar även att ta långa promenader i naturen, vilket är ett bra sätt att rensa tankarna och hämta ny energi, avslutar Malin Madsen


Tullverket backar efter näringslivets kritik

Tullverkets krav på att företag med sjöimport från och med 1 april 2024 ska ankomma till en plats som kräver tillstånd har väckt kritik bland flera aktörer inom näringslivet. Särskilt svår har situationen varit för företag som importerar bulkvaror, eftersom det skulle krävas tillstånd till tullager vilket är ett av Tullverkets mer komplexa tillstånd. Handelskammaren har under januari deltagit i dialog med Tullverket om att låta företag som importerar bulkvaror utan behov av att lagra dessa oförtullat bli undantagna från detta krav. Det handlar om företag inom olja, spannmål, gödselmedel och sten som nu kan andas ut. Tullverket skriver på sin hemsida att man lyssnat på näringslivet och tagit till sig argumenten kring svårigheterna med att upp­rätta tullager för sina varor.

”En möjlig hantering är att Tullverket, innan lossning kan medges, kan säkerställa att det finns en i förväg inlämnad tulldeklaration för frigörande av varorna. I dessa fall skulle det inte behöva vara ett krav på att varorna hanteras på en godkänd plats eller ett tullager inom hamnområdet”, skriver Tullverket.

Diskussioner med näringslivet och Tullverket har förts genom Malin Madsen, Handelskammarens tullexpert.

– Vi har haft en bra dialog med Tullverket och berörda aktörer och är naturligtvis glada att man nu gör undantag för vissa företag, varav flera får betraktas som samhällsviktiga, säger Malin Madsen.

0