Utbildning och seminarier gav lyft för BI-QEM

Artikeln publicerades i Sydsvenskt Näringsliv #1 2024. Författare: Peter Olander.

En färdig färdplan för den nya hållbarhetsredovisningen i företaget, utbildning för ett 20-tal i organisationen, utbyte med yrkeshögskolor – och ett brett kontaktnät av aktörer i branschen. Det är några resultat av BI-QEM:s satsningar på att ta del av Handelskammarens utbud.
Det är en väldigt fin service, säger Andrea Selvaggi, vd.

Våren 2022 läste Andrea Selvaggi i Handelskammarens magasin en artikel om munhygienföretaget TePe och att det fanns möjlighet att delta i ett besök på fabriken i Malmö. Andrea anmälde sig genast och det blev startskottet för flertalet fabriksbesök, bland annat hos Viking Malt i Halmstad, medicinteknikföretaget Getinge, Alufluor i Helsingborg och Ecophon i Hyllinge.
Varannan månad ordnar Handelskammaren fabriksbesök och de är riktigt bra. Framför allt är det fantastiskt att få möjligheten att nätverka och bolla idéer med andra som verkar inom liknande branscher och som står inför samma utmaningar och liknande frågeställningar. Det är också en hjälp till att hitta kunder, leverantörer och partners, säger Andrea.

Han är sedan 2,5 år sedan vd för BI-QEM:s två verksamhetsgrenar i Sverige: BI-QEM AB och BI-QEM RESINS AB. Det förstnämnda är verksamt inom härdplastområdet och levererar ureapressmassa och melaminpressmassa till i huvudsak el- och sanitetsindustrin, där det blir till bland annat kontakter, strömbrytare och toalettsitsar. BI-QEM RAISINS produkter består av olika typer av bindemedelssystem som huvudsakligen används inom verkstads- och byggindustrin. Till största delen går exporterna till företag inom Europa, men också Asien.

Andrea har nyligen gått utbildningen Sustainable Business & Leadership hos Handelskammaren. Intresset för att fördjupa hållbarhetsresan för BI-QEM uppkom just efter ett fabriksbesök där han träffade Elisabeth Axelson, hållbarhetsstrateg på Handelskammaren.
Jag förstod då att vi behövde göra en stor förflyttning. Utbildningen var superbra och hjälpte mig att ta fram en strategi, begränsa oss till de viktigaste fokusområdena och även skärpa kommunikationen. Idag har vi en färdplan inom hållbarhet för hela företaget, säger Andrea.

BI-QEM har huvudkontor och produktion förlagd till Perstorp i norra Skånes inland. Där är företaget den näst största arbetsgivaren på orten.
Vi har ett stort socialt ansvar här och brinner för social hållbarhet. Därför sponsrar vi också Perstorps Tekniska gymnasium.

Nu ska också det sociala hållbarhetsarbetet redovisas på ett nytt, tydligare sätt. EU:s nya lag om hållbarhetsredovisning (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) ökar kraven på företag att redovisa även sina hållbarhetsresultat, där det sociala, ekonomiska och miljömässiga överlappar varandra och hänger ihop.
Det är superviktigt att hitta en väg framåt inom detta för alla företag och tiden är knapp. Det är ett stort arbete som måste göras och som företagare kräver det att vissa tuffa beslut fattas. Man måste kanske anställa någon som tar ansvaret för detta. Eller anlita en konsult, men då ligger kunskapen utanför företaget, säger Andrea.

För att få med hela företaget i arbetet har Andrea låtit ledningsgruppen liksom flera av medarbetarna bli utbildade i hållbarhet – av Handelskammaren.
För oss som ett litet bolag, med cirka hundra medarbetare, har vi inte råd att själva bjuda in dyra experter och ordna långa kurser. Att Handelskammaren kan erbjuda det för oss på ett kostnadseffektivt sätt är oerhört betydelsefullt.

Andrea har själv en bakgrund inom stora koncerner som Fiat och Alfa Laval.
Där har man råd att själv ta in experter och utbilda medarbetarna. Det har vi inte möjlighet till. Men genom Handelskammaren blir det görbart även för oss. De har kunniga experter även inom frågor som kräver spetskompetens, som exporttullar. De sammanfattar problemområdet bra, ger rådgivning och har även referenser om man behöver mer stöd.

Kompetensförsörjningen i Perstorp är ett problem, konstaterar han. Många som söker arbete väljer storstadsområdena och västkusten i Skåne.
Det är en utmaning, både på operatörssidan och särskilt inom högre kompetenser som civilingenjörer. Men Handelskammarens Caroline Höstgren, har hjälpt oss att få kontakt med yrkeshögskolor, de öppnar dörrar och kanaler åt oss. Och nu tar vi snart emot den första LIA-praktikanten från en yrkeshögskola, det känns jättebra.

Andrea går också regelbundet på föreläsningar och på seminarier, anordnade av Handelskammaren.
Efter dem följer nästan alltid en eller flera kontakter med andra bolag i liknande situationer eller där det finns spännande samarbetsmöjligheter. Det är en väldigt fin service till små- och medelstora bolag.


Så kan du också få hjälp!

  • Håll koll på den kommande tidens utbud. Inom hållbarhet hålls till exempel managementutbildningen Sustainable Business & Leadership med start 24 oktober.
  • Delta i fabriksbesök, seminarier, föreläsningar på flera olika teman. Chansen är stor att du träffar kontakter där som jobbar med precis samma frågeställning som du och kan hjälpa dig vidare i arbetet.
  • Tänk brett. Handelskammaren är ett bollplank med ett gediget kontaktnät, även när det gäller rekrytering och kontakt med skolor.
  • Kontakta oss så lotsas du vidare till rätt kontaktperson.
  • Som medlem i Handelskammaren har du tillgång till gratis rådgivning upp till en timme inom bland annat affärsjuridik, hållbarhet, tullfrågor och internationell handel. Kom ihåg att nyttja alla medlemsförmåner.

0